Více

Rádio Bonton opět mírně roste

[Tisková zpráva] Praha 7. srpna 2008 – Rádio Bonton zaznamenalo nárůst ve všech důležitých ukazatelích a podle výsledků posledního výzkumu poslechovosti se také zvýšil podíl ženských posluchaček.

Rádio Bonton ladí 49 tisíc posluchačů denně a 117 tisíc týdně. Celkový podíl na trhu je 0,5 %, což je o 0,1 % více oproti předešlému měření. Rádio Bonton lidé poslouchají průměrně 176 minut denně, což je o více než 20 minut déle ve srovnání s minulým výzkumem.

Rádio začaly také více vyhledávat ženy a mladší posluchači ve věku 20 – 29 let.

To vyplývá z výsledků nejnovějšího Radio Projektu, který shrnuje odhad poslechovosti rozhlasových stanic v ČR za poslední pololetí – tedy od 1. 1. 2008 až 30. 6. 2008.

Vzhledem k tomu, že většina posluchačů (70 %) je pravidelnými uživateli internetu, představil Bonton toto léto i své nové internetové stránky. Ty obsahují ty nejaktuálnější dopravní tipy a kulturní informace z Prahy a blízkého okolí. Nově také web www.radiobonton.cz využívá interaktivních prvků, jako jsou diskuze a ankety.

„Výsledky Radio Projektu potvrzují, že rádio Bonton nabízí svým obchodním parterům vysoce atraktivní skladbu posluchačů. Navíc je na Bontonu možné využívat i méně tradiční komunikační a reklamními formáty. Oba tyto faktory příznivě ovlivňují poptávku po prestižním pražském rádiu Bonton," říká Michal Beran, obchodní ředitel společnosti Regie Radio Music, která rádio Bonton zastupuje při prodeji reklamního času.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+