Více

Otevřený dopis Symfonického orchestru Českého rozhlasu

[Tisková zpráva] Otevřený dopis, který je reakcí na vyjádření p. Ivana Medka v televizním pořadu o České filharmonii.

Vážený pane Medku,

tak jako značná část naší kulturní veřejnosti i my jsme sledovali večer věnovaný 110.výročí existence České filharmonie, který vysílala ČT2 dne 7.1.2006.

V závěru pořadu nazvaném „Šéfdirigenti České filharmonie“ jste pronesl Vaše resumé o tomto orchestru tak, jak toto těleso a jeho postavení na české hudební scéně vnímáte Vy. Přiznáváme, že jsme Vaší formulací ale zejména obsahem tohoto sdělení byli zaskočeni. Nikdo z nás nemá tendenci jakkoliv zpochybňovat umělecké kvality České filharmonie a bezesporu tento orchestr patří k nejlepším velvyslancům naší hudební tradice doma i v zahraničí. Avšak doba se změnila a tvář naší hudební scény též. Za posledních 20 let totiž na sebe výrazným způsobem upozornila i další symfonická tělesa v České republice a my bychom moc rádi poukázali alespoň na existenci dalších dvou pražských – Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Symfonický orchestr hl.města Prahy FOK. Za zmínku stojí, že všechny abonentní koncerty SOČR , které jsou beznadějně vyprodány již po několik sezón a tímto faktem se ne každý orchestr v Praze může pochlubit,jsou vysílány nejen Českým rozhlasem 3 Vltava, ale v průměru přejímá tyto koncerty 15 rozhlasových stanic v Evropě i zámoří, a tak se hudba v podání tohoto tělesa dostane k nepoměrně většímu počtu posluchačů po světě, než jak je tomu v případě České filharmonie. Nahrávky pro firmu Supraphon, které SOČR vytvořil v posledních 2 letech(komplety Dvořákových a Čajkovského symfonií) jsou tím nejlepším hudebním poselstvím, které doznalo i velmi pozitivní odezvy v zahraničním odborném tisku. Pódia, na kterých SOČR vystupuje v zahraničí mají stejné atributy těch scén, na kterých vystupuje i Česká filharmonie. Nechceme zde uvádět dlouhý výčet aktivit, které náš orchestr absolvuje a ne nepodobně je na tom i FOK. Kam tedy směřuje naše úvaha?

Řekl jste, že Česká filharmonie je zcela mimořádné těleso, lišící se podstatně v našich poměrech od ostatních souborů. Jedním dechem dodáváte, že udrží-li si tuto kvalitu….Tím je obsah Vašeho sdělení jasný. My se však ptáme , v čem spatřujete ten kvalitativní rozdíl? Jistě, ochranná známka ČF má ve světě svůj zvuk a je dána dlouhou tradicí a historickými souvislostmi. Ale i ta nejsilnější ochranná známka musí být naplněna kvalitním obsahem. A pokud jste objektivním konzumentem jakéhokoliv produktu a nepotrpíte si pouze na vnější atributy týkající se společenské prestiže, což jsme v případě Vaší osobnosti vždy předpokládali a Vaše životní cesta je toho jasným dokladem, pak bychom očekávali, že připustíte existenci dalších kvalitativně souměřitelných orchestrů, které České filharmonii konkurují a tím právě stimulují Vámi jmenované úsilí nejen o udržení, ale o zdokonalování právě těch kvalit, které jste měl pravděpodobně ve svém výroku o České filharmonii na mysli.

Dovolte nám, abychom Vás tímto co nejsrdečněji pozvali na některý z abonentních koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu do pražského Rudolfina.

Vladimír Válek, Šéfdirigent SOČR, Dirigent ČF
Jan Simon, Správní ředitel SOČR, Sólista ČRo
Jitka Novotná, Tisková mluvčí SOČR

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+