Více

YPbPr

Zkratka pro způsob přenosu videa nebo sadu cinch konektorů, který používá vypočtěných rozdílů mezi hlavní barvou (RGB) a hodnotou signálu. Y reprezentuje úplný jas, Pb je rozdílem modré barevné složby a jasu a Pr je dalším rozdílem, tentokrát jasu a červené barvy. Dalším možným zápisem je tedy trojice složek Y, B-Y, R-Y. Se zkratkou YPbPr se zájemci o techniku setkají v oboru analogového videa. Její obdobou je termín YCbCr pro video digitální, který se dá na YPbPr přepočítat.
YUV je obecný název pro rozdílové složky, které se oproti RGB lépe ukládají a komprimují.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+