Více

EPG (Electronic Program Guide)

Elektronický programový průvodce (EPG, Guide), tedy přehled nabídky pořadů, je prakticky papírovým televizním programem přeneseným na obrazovku. Na pokyn dálkového ovladače máte k dispozici přehled vysílání na té které stanici typicky až na 7, nebo také 8 či 9 dnů dopředu. U každého pořadu si kromě jeho názvu a časů začátku i konce můžete přečíst stručný popis, v případě filmů nebo seriálů i režii a obsazení hlavních rolí. Pokud jsou samozřejmě tyto informace k dispozici, resp. zapsány. Jednotlivé televizory a set-top-boxy se liší v tom, jak jejich EPG vypadá. Někteří výrobci dávají přednost grafickému zpracování, které ukazuje časový plán dne a každý pořad tu zaujímá místo podle svojí délky. Jiné firmy preferují textovou podobu EPG a názvy pořadů v jednotlivých dnech tu skládají pod sebe. U některých set-top-boxů si můžete vyhledávat pořady v týdenním programu všech stanic podle jejich jména nebo žánru. Snadno tak například zjistíte, kdy a na jaké stanici dávají film, který vás zajímá.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+