Více

DVB podtitulky

Digitalizace televizního vysílání umožňuje přejít od skrytých titulků vysílaných jako součást teletextu k tzv. DVB podtitulkům. Pro diváky by měl tento krok znamenat snadnější přístup k titulkům a potenciál větší volby. Set-top-boxy nebo digitální televizory jsou na možnost doplnit do obrazu skryté titulky ze speciálního toku dat připraveny. DVB podtitulky mohou mít řadu jazykových verzí a i několik podob v rámci jednoho jazyka. V úvahu přicházejí titulky, které v sobě kromě přepsané řeči mají také údaje o zvukových efektech, titulky jen s přepsanou řečí a potom také skryté titulky určené sluchově postiženým dětem.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+