Více

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)

DiSEqC je zkratkou pro digitální ovládání satelitního příslušenství a definuje jednotný a na výrobci nezávislý komunikační standard mezi přijímačem vysílání ze satelitu a jeho periferiemi. Nejdůležitějším cílem DiSEqC povelů satelitního set-top-boxu je motor, který umožňuje natáčení paraboly na různé družice. Komunikace pomocí DiSEqC je dvoucestná, ale příkazy mohou vycházet pouze směrem od digitálního přijímače. Dnes už existuje několik verzí standardu DiSEqC. Doplňkem komunikační normy DiSEqC 1.2 je USALS, systém automatické určení polohy.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+