Více

Slovníček pojmů

Anténa
Prvek, který transformuje elektromagnetické vlny na elektrické napětí, které je zpracováno ve vstupních obvodech přijímače. Tvar, velikost a umístění antény má odpovídat přijímanému kmitočtu a síle signálu, proto se antény pro příjem DVB-T/T2 neliší od antén používaných pro analogový příjem. Vzhledem k vyššímu zabezpečení přenosu a jednofrekvenčnímu vysílání mohou být nároky na anténu pro DVB-T/T2 dokonce nižší.
Anténa (buzená patrová soustava)
Antén pro pásmo UHF, tzv. "matrace". Je to anténa s velmi širokým použitím. Není příliš náročná na homogenitu elektromagnetického pole. Ve ztížených podmínkách pak vyniknou její velmi dobré směrové účinky. Nemá ale příliš dobré elektrické vlastnosti a její použití s nesprávně zvoleným a nainstalovaným zesilovačem bývá častým zdrojem rušení a příčinou neúspěšného příjmu. Tohoto druhu antény se používá i jako vysílací "rakve" u televizních převaděčů a vysílačů v pásmu UHF.
Anténa (celovlnná yagi)
Modifikace původní Yagiho antény. Používá se především v pásmu UHF. Běžně je konstruována s plošnými tvarovanými prvky. Bývá laděna pro celé pásmo UHF. Jedná se proto o širokopásmovou anténu s průměrnými elektrickými vlastnostmi. Typickým příkladem této antény je tzv. colorka.
Anténa logaritmicko-periodická
Logaritmicko-periodické antény jsou jinak nazývané také "rybí kost". Tyto antény mají velmi dobré elektrické vlastnosti. Jejich impedanční přizpůsobení se blíží ideálnímu. Mají velmi vyrovnaný průběh zisku v celém přijímaném pásmu. Je možné zkonstruovat je prakticky pro libovolnou šíři pásma. Proto se velmi často používají jako měřicí antény. Jejich nevýhodou je relativně nízký zisk vzhledem k jejich rozměrům. Především antény pro velmi široké frekvenční pásmo jsou vzhledem ke svému zisku nepřiměřeně velké a na televizní příjem se tedy používají zřídka. V dnešní době je prodejci často označují jako antény pro DVB-T. To je údaj. Antény může totiž jejich majitel použít pro jakýkoliv účel v daném pásmu. Jejich praktické výhody pro televizní příjem jsou ovšem minimální. Svoje opodstatnění mají spíš tam, kde je potřeba na jednu anténu zachytit vysílání v pásmu VHF i UHF současně. Použití těchto antén pro DX je rozhodně nevhodné!
Anténa se zpětným zářením
Jinak také "backfire". Tyto antény byly původně vyvinuté pro kosmický program. Existují dvě jejich modifikace - krátká (SBF) a dlouhá (LBF). V ideálních případech poskytují tyto antény až zázračné výsledky. Bohužel ideálu je v realitě málo. Antény jsou určené do podmínek, kdy signál není znehodnocován žádnými překážkami a odrazy. V takovýchto případech je anténa schopna velkého zisku. V reálném prostředí pozemního příjmu spíš vyniknou její nevýhody. Její komerční výroba se neujala pro svou náročnost, a tím i vysokou cenu. Amatérská stavba pak klade vysoké nároky na přesnost a přístrojové vybavení.
ASO (Analog Switch-Off)
Anglický termín pro definitivní vypnutí pozemního analogového vysílání. V jednotlivých státech Evropské unie k němu došlo (nejpozději) k 31. prosinci 2012. Přechod na digitální vysílání (DVB-T) tak začal v jednotlivých zemích EU postupně.
Blu-ray
Technologie Blu-ray (BD - Blu-ray Disc) umožňuje na discích se stejnými rozměry jako klasický kompaktní disk uchovávat podstatně větší množství digitálně zaznamenaných informací. Disky Blu-ray mohou proto obsahovat filmy ve vysoké obrazové kvalitě (HD) a s ještě prostorovějším zvukem, než jaký nabízí DVD. Nejnověji se připravují BD disk pro rozlišení Ultra HD (4K). Základem technologie je, stejně jako u dříve konkurenčního HD DVD, modrý laserový paprsek, který má kratší vlnovou délku než červený laser u DVD a umožňuje tak hustší záznam dat. Kapacita jednovrstvého disku Blu-ray je 25 GB, což je pětkrát víc než u DVD stejného typu. Dvouvrstvý disk Blu-ray pojme až 50 GB dat a do budoucna se počítá až s 12vrstvými disky, na které se bude moci vejít 300 GB záznamu. Technologii Blu-ray vyvinula stejnojmenná asociace, která sdružuje výrobce spotřební elektroniky, počítačového hardwaru a filmová studia. Nejvýraznější společností stojící za formátem Blu-ray je japonská společnost Sony. Disky Blu-ray umí mj. přehrávat konzole Sony PlayStation 3. Blu-ray se stal vítězem souboje s konkurenčním formátem HD DVD - přiklonila se k němu totiž většina hollywoodských filmových studií. Kamery nahrávající na disky Blu-ray používá od podzimu roku 2007 i televize Nova. Už nějakou dobu se však hromadně přechází na paměťové karty (SSD flash disky), tedy netočivá média, která jsou odolnější, spolehlivější a v důsledku levnější.
C/N (Carrier to Noise)
Vyjádření poměru mezi úrovní nosné vlny a šumu. Jedná se o údaj platící pro vysokofrekvenční signál, např. na vstupu tuneru. Není totožný s poměrem (nízkofrekvenčního) signálu k šumu (S/N).
CA (Conditional Access)
Kontrolovaný přístup ke sledování a záznamu programu nebo celého multiplexu, který se provádí kódováním. Sledování umožňuje dekódovací modul, zpravidla vybavený zpoplatněnou čipovou kartou. Přijímač může mít dekódovací CA modul přímo vestavěn nebo být vybaven tzv. slotem CI ((Common Interface ve skuetčnosti běžnou mechanikou PCIMCIA) pro jeho zasunutí.
CI (Common Interface)
Common Interface (mechanika PCMCIA) je univerzálním rozhraním pro nejrůznější doplňky, které může set-top box mít. Umožňuje divákům rozšířit jejich digitální přijímač o nové funkce. Běžnými obyvateli tohoto rozhraní jsou přístupové moduly, do kterých si uživatelé zastrčí svoji kartu pro placený příjem. Na satelitu (či při kabelovém příjmu) jsou ale všechny divácky atraktivnější programy kódované a bez přístupné karty se na ně nepodíváte.
Cinch
RCA, koaxiální konektor, analogové rozhraní pro přenos audio/video používá trojici - video (žlutý), levý kanál (bílý) a pravý kanál (červený). Cinch konektor se také používá pro digitální koaxiální audio (vedle optického audia). Správná výslovnost termínu je synč, název je odvozený od přesky na mexickém sedle, díky které spolu sedlo a kůň dokonale přilnuli - vyjadřuje tedy kvalitní obepnutí jedné části druhou. Za lexikální doplnění děkuje DigiZone.cz panu Jiřímu Tieftrunkovi, který je zároveň bojovníkem za korektní výslovnost slova v uživatelské i obchodní sféře.
CVBS (Color Video Blanc Sync)
Metoda analogového přenosu videa jediným (složeným, kompozitním) signálem. Na rozhraní se používá konektor cinch nebo SCART.
DAB (Digital Audio Broadcasting)
Digitálně šířené rozhlasové vysílání v současné době provedené ve standardu DAB+. Ten je výrazně vylepšen a už pracuje s efektivnějším audio kodekem AAC+. DAB je technologie používaná především v evropských zemích. Viz také T-DAB.
Datový tok
Datový tok, to je vlastně soubor jedniček a nul (digitálních dat) přenášených každou sekundu k divákovi. Televizní kanál má tok dat zhruba čtyři megabity (miliony nul nebo jedniček) za sekundu, pro rozhlasovou stanici stačí 160 až 256 kilobitů (tisíců jedniček a nul) a podobný objem zabírá i teletext nebo programový průvodce každé z televizí. Všechny součásti multiplexu se musejí vejít do 20 až 24 megabitů za sekundu, což je datový tok celého multiplexu. Větší datový tok programu znamená lepší obraz a kvalitnější zvuk. Pokud provozovatel digitální sítě přidělí televizní stanici nedostatek místa, můžou se divákovi rychlé scény plné detailů změnit na shluk nevzhledných kostek - poruch digitálního vysílání. Po uklidnění scény se ale obraz vrátí do původní podoby. Malý prostor pro zvuk znamená na poslech nepříjemné kovové znění výšek.
dB (decibel)
Decibel, zkráceně dB, je logaritmickou jednotkou vyjadřující poměr mezi dvěma hodnotami stejné veličiny (dB = 20 x log U1 / U2). Napětí nebo proud zvýšené o 20 dB jsou desetinásobkem původní hodnoty. V případě výkonu platí dB = 10 x log P1 / P2. Výkon zvýšený o 10 dB je desetinásobkem původní hodnoty. Užití konstanty 20 pro napětí i proud a 10 pro výkon není matematický rozmar, ale logika. Zvýšíme-li napětí v obvodu 10 x, tedy o 20 dB, současně s napětím stoupne i proud, a to taktéž 10 x, tedy o 20 dB. 10 x vyšší napětí vynásobené 10 x vyšším proudem je 100 x vyšší výkon, tedy o 20 dB. Pak platí, že zvýšením napětí v obvodu o 20 dB (10 x), stoupne i výkon o 20 dB (100 x). Jednotka dB se v oboru televizních antén používá v souvislosti s úrovní signálu a šumu. V takovém případě se za vztažnou jednotku používá 1 uV (jeden mikrovolt). Někdy se používá dBm, pak je vztažnou jednotkou 1 mW (jeden miliwatt). Výkon vysílačů bývá uváděn v dBW. Vztažná jednotka 1 W (jeden watt).
Digitální
Vyjádření informace sadou přesných oddělených hodnot, tzv. nuly a jedničky. Digitálně vyjádřenou informaci lze snadněji komprimovat, přenášet, zaznamenávat a dále zpracovávat a zejména v každé fázi chránit proti chybám.
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
DiSEqC je zkratkou pro digitální ovládání satelitního příslušenství a definuje jednotný a na výrobci nezávislý komunikační standard mezi přijímačem vysílání ze satelitu a jeho periferiemi. Nejdůležitějším cílem DiSEqC povelů satelitního set-top-boxu je motor, který umožňuje natáčení paraboly na různé družice. Komunikace pomocí DiSEqC je dvoucestná, ale příkazy mohou vycházet pouze směrem od digitálního přijímače. Dnes už existuje několik verzí standardu DiSEqC. Doplňkem komunikační normy DiSEqC 1.2 je USALS, systém automatické určení polohy.
DMB (Digital Multimedia Broadcasting)
Alternativní systém vysílání videosignálu pomocí infrastruktury digitálního rozhlasu (DAB). Systém vyvinula a jako první i komerčně zavedla Jižní Korea. Používá se tu pro příjem televizního vysílání v mobilních zařízeních. Pomocí systému DMB lze vysílat video programy o datovém toku 384 kb/s a audio signál 64 kb/s. U nás se nepoužívá. V Česku se DMB testovalo u příležitosti mezinárodní konference World DAB Forum na podzim roku 2005 a její návštěvníci se mohli podívat na vysílání gorilí reality show Odhalení.
DO
dálkový ovladač (RC, chybě řečeno: dálkové ovládání), ať už typu infračerveného, nebo radiového (RF). Posledním typem je aplikace (software) v mobilním telefonu či třeba v tabletu prpojení se zařízením prostřednictvím Wi-Fi
Double tuner
Zařízení se dvěma přijímacími tunery. Umožňuje sledovat dva programy zároveň (viz PIP) nebo jeden sledovat a druhý zaznamenávat. Nebo nahrávat oba dva najednou a ve výjimečných případech (Loewe) se dokonce ještě dívat na třetí (zcela jiný kanál). Pokud něco takového chcete, vždy se ptejte, z jakých tunerů umí vlastně televizor, set-top box atd. nahrávat.
Download
Download neboli stahování videa do počítače je historicky starší cestou, jak dostat audiovizuální záznam přes internet k jeho divákům. Video ve formě počítačového souboru se při něm nejprve celé přenese do PC, notebooku či třeba mobilu. Uživatel s ním pak může nakládat tak, jak se mu zlíbí. Nehrozí tedy situace jako u VOD, tedy Video on Demand, kdy by se přehrávání videa přerušilo kvůli tomu, že se přístup na internet se zpomalil, nebo zcela vypadl.
DRM
„Digital Rights Management“, tedy „Správa digitální práv“ mající za účel omezovat či nějak řídit, resp. kontrolovat multimediální obsah. Nebo se také používá pro digitální rozhlasové vysílání na bázi krátkých vln.
DTT (Digital Terrestrial Television)
Digitální televizní vysílání ze sítě pozemních vysílačů. Obecný název bez ohledu na použitou technickou normu (DVB-T, ATSC, ISDB-T).
DTV (Digital TV)
Televizor, který je vybaven pro příjem DVB-T bez dalších zařízení (STB), tedy typicky bez nutnosti přídavného set-top boxu.
duální zvuk
Použití dvou zvukových kanálů k přenosu dvou různých zvukových doprovodů, zejména jazykových verzí. Používá se zejména v televizním vysílání. Přenášeny mohou být (jsou) někdy také titulky.

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+