Více

Jak vyhledávat na DigiZone.cz

Vyhledávání na DigiZone.cz poskytuje mnoho luxusních funkcí, abyste našli přesně to, co potřebujete. Podívejte se, jaké máte možnosti, když jednoduché hledání nevede ke kýženému výsledku.

Základní operátory

Systém podporuje základní logické operátory AND, OR, NOT (alternativní zápis operátorů: &&,|| a !). Defaultním operátorem je AND. Hledání digitální televize je tedy ekvivalentem digitální AND televize. Slovní spojení můžete vyhledat s pomocí uvozovek. Pokud tedy zadáte „Multimedia Home Platform“, dostanete jen ty dokumenty, kde se tato slova vyskytují těsně za sebou. Výrazy můžete seskupovat i pomocí závorek pro určení priority operátorů – (DVB-T OR DVB-H) AND pokrytí. Pozor, logické operátory musí být zapisovány velkými písmeny, jinak je systém bude považovat za hledaná slova.

Systém nehledí na velikost písmen – zadání Česká televize je to samé jako česká televize. Rovněž je možné rozlišit, zda chcete hledat s diakritikou či bez ní pomocí přepínače na stránce pokročilého hledání.

Pokročilé operátory

+slovo

Znamená, že slovo musí být ve výsledku obsaženo. Použitím licence +parlament tedy říkáte: vrať mi články, kde bude licence, ale musí tam být zároveň zmíněn parlament.

-slovo

Znamená, že slovo nesmí být ve výsledku obsaženo. Dotaz vysílání -Internet značí, že hledáte informace o vysílání, ale zároveň nechcete texty, kde se zmiňuje Internet.

Žolíci

Znaky * a ? fungují jako zástupní žolíci. Hvězdička zastupuje libovolný počet znaků – televiz* najde texty se slovy televize, televizor televizní, R*TV najde RRTV i překlepové RTV. Otazník zastupuje právě jeden znak – disku?e najde texty se slovem diskuze i diskuse.

Vyhledávání v nadpisech a perexu

Pomocí konstrukce title:"" můžete hledat pouze v nadpisech článků, např. title:„set-top box“ vrátí pouze texty, kde je spojení set-top box v nadpisu. Hledání perex:„program“ pak vrátí jen texty, kde se v perexu píše o nějakém programu. Můžete hledat i pouze v těle článku – text:„přijímač“.

Zvýšený důraz na slovo

Pomocí modifikátoru ^ můžete zvýšit váhu hledaného slova, např. dotazem recenze^set-top box říkáte, že vás zajímají dokumety s recenzí set-top boxů a důraz kladete na slovo recenze. Výpis výsledku pak bude seřazen jinak než při použití dotazu recenze set-top box. Defaultní hodnota důrazu na slovo je 1, jakékoliv číslo větší než 1 říká, že na slovo kladete větší důraz než na ostatní slova (čím je číslo vyšší, tím vyšší důraz na slovo kladete).

Fuzzy vyledávání

Pomocí modifikátoru ~ můžete aktivovat fuzzy vyhledávání, tj. hledání podobných slov – padák~ najde i panák či padáky. Stupeň podobnosti můžete určit na stupnici 0 až 1 (default je 0.5) – padák~0.3 zna­mená, že chcete i vzdáleně podobná slova, naopak padák~0.9 zna­mená, že chcete pouze velmi podobná slova.

Proximity vyhledávání

Položením dotazu „licence program“~4 vyhledáte dokumenty, kde jsou mezi slovy „licence“ a „program“ maximálně čtyři další slova.

Specifické znaky

Pro hledání znaků + – & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ před ně musíte přidat obrácené lomítko.

Stop-words

Některá slova systém neindexuje, protože se vyskytují v (téměř) každém článku a jejich vyhledání nemá na výsledek prakticky žádný vliv. Tato slova se označují jako stop-words a jsou to zejména spojky, předložky apod.

Nyní se již můžete vrátit na stránku vyhledávání a nabyté informace vyzkoušet v praxi.


Vyhledávání je realizováno za pomoci knihovny Lucene.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+