Více

XXVI. Konference Radiokomunikace 2016

Další ročník tradiční konference, nad níž převzal záštitu Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, proběhne ve dnech 18. až 20. října 2016 v Pardubicích.

Program letošního XXVI. ročníku tradičně nabídne účastníkům z širších odborných kruhů aktuální sestavu témat z oblasti vývoje, aplikací i managementu a poskytne tak pohled do rychle se vyvíjejícího dění v radiokomunikačním oboru.

Přednášky jsou rozvrženy v rámci tří dnů do pěti odborných bloků:

– Správa rádiového spektra a legislativa (první den)

– Satelitní komunikace, digitální rozhlas a televize (první den)

– Mobilní komunikace a sítě, Internet of Things (druhý den)

– Radarová technika, zdravotní aspekty a parametry internetového připojení (druhý den)

– Praktické aplikace radiotechniky (třetí den)

Pro první den je těžištěm programu problematika digitálního vysílání a shrnutí podstatných závěrů radiokomunikační konference WRC 2015 včetně pozice ČR a evropských souvislostí.

Druhý den konference je věnován především mobilní komunikaci a jejím aspektům. Účastníkům budou představeny přednášky týkající se technologií mobilních spojů (vývoje systému 5G, fenoménu IoT/M2M, využití optických a radioreléových spojů), další přednášející se pak zaměří na trendy radiolokačních systémů a na účinky mikrovlnného elektromagnetického pole.

Během třetího dne konference se návštěvníci mohou těšitnaprakticky orientované příspěvky v podání renomovaných autorů, které navazují na program předchozích dní a týkají se mj. současného vývoje mikrogenerátorů typu Energy harvesting, realizace tištených antén a využití šíření elektromagnetických vln v automobilech pro lokalizaci a komunikaci.

Detailní program spolu s přehledem přednášejících, podrobné informace o konferenci i možnost přihlášení najdete na http://www.konferadio.cz/.

Přehled dalších vzdělávacích aktivit UNIT s.r.o.

INTERNET VĚCÍ PRAHA – technologie, protokoly, aplikace  |  22. – 23. 11. 2016

Zveme Vás na úvodní seminář, který je určen všem, kteří se zajímají o současné i budoucí aplikace Internetu věcí. Poučení v něm naleznou specializovaní odborníci z různých profesí technických, manažerských, ekonomických, medicínských i sociálních.

Seminář techniků televizních kabelových rozvodů  |  2. 11. 2016 Lovosice

3. opakování úspěšného semináře, který je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů. V mnoha směrech je užitečný i pro techniky společných televizních antén.

Nové směry vývoje televizních přijímačů  |  10. 11. 2016 Brno

Na semináři budou představeny nové generace TV smart přijímačů, principy a výhledy prostorového zobrazování a 3D televize, nové typy zobrazovačů a jejich vlastnosti či problémy přechodu na novou platformu DVB-T2 v České republice

Seminář pro servisní techniky STA  |  15. 11. 2016 Brno

Akce je určena zájemcům o tuto problematiku, odborné veřejnosti a zejména pak majitelům servisních firem a servisním technikům, zabývajícím se přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení Společných Televiz­ních Antén a televizních domovních rozvodů.

Současný stav a výhledy techniky bezdrátových komunikačních systémů  |  30. 11. 2016 Brno

Protechniky mobilních operátorů či prodejce komunikační techniky jsme připravili vzdělávací akci, která se zaměří na bezdrátové sítě, koncepce jednotlivých systémů a na jejich služby a aplikace.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+