Více

Zprávu NKS o digitalizaci schválila česká vláda

Česká vláda na svém prvním únorovém zasedání schválila Zprávu o činnosti Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR za rok 2008. Ta informuje především o aktuálním stavu přechodu na digitální televizní vysílání a o probíhající informační kampani, která je cílená na hlavní město Praha. Zpráva NKS, která úspěšně prošla vládou, obsahuje souhrn dosavadního vývoje v přechodu na digitální televizní vysílání a projektový plán pro nadcházející fáze, včetně již probíhající informační kampaně, konstatoval tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání Rostislav Starý.

stul

ČTĚTE TAKÉ: Zdeněk Duspiva: Digikampaň už běží, začala loni na podzim

Ve zprávě je také místo věnováno možným rizikům a návrhům jejich řešení. Ještě před vypnutím analogového vysílání v Praze by měla na vládu dorazit zpráva, která se zaměří na vyhodnocení probíhající informační kampaně a krizové oblasti. NKS v současnosti ve spolupráci s Českou televizí dokončuje návrh rozpočtu využití zvláštního digitálního účtu na další období. Podle národního koordinátora Zdeňka Duspivy bylo nutné vyřešit zejména alternativy rozpočtu ve vztahu k očekávanému poklesu reklamních příjmů v souvislosti s celkovou ekonomickou recesí.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+