Více

Zdeněk Hruška: Herecká asociace nesleví z požadavků na podmínky dabingu, odmítáme hodinové sazby

U televize Barrandov jsme už docílili, že se nebrání spolupráci s herci zastoupenými agenturou Manpower, říká šéf dabingové sekce Herecké asociace.

Televize Prima nedávno zveřejnila svůj Kodex výroby dabingu, který má řešit krizi v dabingové výrobě po zveřejnění požadavků herců zastupovaných agenturou Manpower (MPG). Co tomuto Kodexu jako šéf dabingové sekce Herecké asociace říkáte?

Myslím, že Kodex není reakce na zveřejnění požadavků herců zastupovaných agenturou, protože to by měla televize Prima skoro rok zpoždění. Kodex stávající krizi rozhodně neřeší a myslím, že to ani nebylo úmyslem, protože to z daného Kodexu nevyplývá. Každopádně televize Prima alespoň nějakým způsobem reaguje a i když to v oficiálním prohlášení Herecké asociace nezaznělo, jsme rádi, že se tak děje, že se o tuto situaci vůbec zajímá.

Prima byla jedinou televizí, která reagovala?

Co se týče Kodexu a oficiálního vyjádření, tak ano. Ale co se týče konstruktivního jednání a řešení krize v dabingu, zatím nejvíce z komerčních televizí reagovala TV Barrandov. Na Barrandově a ve studiu Médea (které vyrábí pro tuto televizi dabing) došlo k dohodě a nedělají rozdíly mezi herci zastupovanými a nezastupovanými agenturou Manpower. Studio Médea je jedno z mála studií, kde herce neselektují. Nedá se říct, že by agenturní herci byli zváni na dabing nějak masově, ale rozdíly mezi herci skutečně nedělají. Hlavně ale dokazují, že spolupráce s agenturními herci a jejich podmínkami je možná, že při ní nedochází k nějakým problémům nebo rozporům.

 Proč to jde se Studiem Médea a s jinými studii ne?

Toto studio existuje někdy od července minulého roku a nebylo zatíženo spory, které vznikly mezi herci a dabingovými studii ještě předtím. Ale není jen studio Médea, kde to jde, je tu samozřejmě i studio Virtual, které s MPG podepsalo i rámcovou smlouvu, a tam agenturní pracují běžně a bez problémů. Ale k otázce, těch důvodů proč se jiní brání spolupracovat, je více. Nedůvěra v agenturu, strach, že v případě spolupráce s agenturou se studia dostanou do nevýhody, a někteří odmítají už z principu, že si od nikoho nenechají nic diktovat. Častým argumentem studií bylo, že smlouvy s agenturou Manpower nemohou podepisovat z důvodu autorských práv, licence, že takové smlouvy právně neobstojí atd. Tak to bylo i u studií vyrábějících pro TV Prima, kdy tvrdila, že smlouvy s agenturou jsou právně nemožné a zadavatel (TV Prima) jim to neuzná ani nedovolí. Na základě těchto tvrzení jsme (dabingová sekce Herecké asociace) požádali vedení televize Prima o setkání. Chtěli jsme znát jejich názor na to, co se děje a proč studia, která pro ně vyrábí dabing, neobsazují agenturní herce a vlastně nás totálně bojkotují; a zda o tom televize Prima ví, protože studia nám tvrdila, že podobné smlouvy herců v zastoupení agentury jim Prima podepisovat nedovoluje. V srpnu jsme se sešli s vedením Primy a ti nám řekli, že to musí projednat jejich právní oddělení, což se stalo, a poté jsme se sešli znovu – i se zástupci agentury Manpower – kdy nám vedení právního oddělení Primy sdělilo, že neexistuje žádný právní rozpor a že v tomto směru nemají žádný problém. Strašně se nám tím ulevilo a čekali jsme, že v tom případě nastane určitý zlom a převrat.

A zlom nenastal?

Nedělo se vlastně nic. Herci zastupovaní agenturou dál nebyli obsazovaní a dál byli přeobsazovaní v již vyráběných seriálech. Tak jsme se znovu tázali zástupců Primy, proč nejsme obsazovaní, když tomu nic nebrání. Jenom proto, že jsme v zastoupení agentury? Na to nám řekli, že kdo bude obsazován výhradně rozhodují dabingová studia. A že do toho nebudou mluvit.

Ptali jste se dabingových studií, proč herce zastupované agenturou Manpower neobsazují?

Ano, ptali jsme se. Z jejich strany šlo o absolutní nechuť jakýmkoli způsobem – a to nemluvím jen o studiích, která pracovala pro televizi Prima – spolupracovat a vůbec jednat s agenturou Manpower.

A důvod? Byly to ceny, které si herci zastupovaní agenturou nárokovali?

Právě že ne, protože k tomuto odporu došlo ještě předtím, než se vůbec mohlo začít jednat o cenách. Tam šlo o nový, průhledný systém odměňování a pravidla, která se dají shrnout tak, že jsme už nechtěli být placení od hodiny. Myslím, že tomu se studia bránila nejvíc. Jinak o peníze jde samozřejmě vždycky a taky, když už se vyvrátily skoro všechny argumenty, proč nespolupracovat s agenturou, přišly na řadu peníze. Že jsme moc drahý. Nechali jsme si udělat rozbor v několika seriálech a zjistili jsme, že valná většina agenturních herců by se do stávajících rozpočtů určitě musela vejít. Otázkou je, jestli peníze určené od zadavatele na výrobu jdou opravdu na výrobu, anebo někam jinam. V případě dabingu pro televizi Nova za celý rok od května 2014 nepracoval ani jediný agenturní herec. To už není otázka peněz. Samozřejmě, že jsou i herci, kteří mají vyšší finanční nároky, ale cenu si určuje herec sám a ne agentura.

stul

Když si vezmeme text Kodexu, které jeho body vám nejvíc vadí?

Celý rozhovor čtěte v placené sekci DigiZone.cz.

Tento článek patří do prémiového obsahu

Chcete-li mít přístup k exkluzivním informacím, zvolte prosím jednu z níže uvedených možností.

Jednorázová platba

30 Kč s DPH

Ztratili jste přístupový kód? Vyplňte stejnou emailovou adresu jako při původní objednávce a my vám kód znovu zašleme.

Předplatné

Předplatné pro soukromé osoby
785 Kč bez DPH za rok

Firemní předplatné
od 3 900 Kč bez DPH za rok

Proč číst premiový obsah?

Objednávka předplatného

Již máte předplatné?

Přihlaste se

Zaplatit můžete online pomocí některého z bohaté nabídky platebních kanálů od mobilních plateb až po platební karty. GoPay

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+