Více

Zasáhly inzeráty satelitních operátorů do předvolebního boje? Podle právníků spíš ne

Kontroverzní inzerát asociace satelitních operátorů mohl podle některých kritiků nezákonně zasáhnout do volebního boje a skončit i statisícovou pokutou. Oslovení právníci ale tento názor většinou nepotvrdili.

Inzeráty uvozené otázkou Proč premiér hrne naše peníze soukromým firmám? a obsahující karikaturu premiéra Bohuslava Sobotky nechala otisknout nedávno vzniklá Česká asociace satelitních operátorů v pátečním vydání deníku Dnes a pondělním Blesku. V reakci na některá kontroverzní tvrzení, která v rámci těchto inzerátů zazněla, svolalo vysvětlující tiskový brífink nejen ministerstvo průmyslu a obchodu, ale vlastní setkání zorganizovaly i České Radiokomunikace a nakonec také samotná asociace satelitních operátorů.

 

Autor: Twitter

Jan Outlý

PODROBNĚJI: Dva brífinky v jeden den - České Radiokomunikace se na dálku dohadují se satelitními operátory

Některá média ale šla ve své kritice ještě dál a kromě inzerátu upozornila i na skutečnost, že útok na předsedu vlády se uskutečnil během volební kampaně, což by mohlo pro zadavatele inzerátu znamenat pokutu až ve výši jednoho sta tisíc korun. Konkrétně zaznělo vyjádření člena nově založeného Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého, který pro Český rozhlas‏ uvedl, že v uvedeném inzerátu se zadavatel snaží jednoznačně vzbudit dojem, že premiér koná v rozporu se zájmy občanů. A zákon hovoří podle Outlého v tomto případě jasně.

 

Podle ústavního právníka Marka Antoše (který je zároveň majitelem společnosti Internet Info, která vydává server DigiZone.cz, pozn. redakce) ale umožňuje Listina základních práv a svobod pouze takové omezení, které je v demokratické společnosti nezbytné k ochraně některých legitimních cílů. Při aplikaci zákonné úpravy podle něj nelze postupovat mechanicky, ale vždy uvážit ústavní principy. 

Zejména u sdělení třetích stran je třeba zákonnou úpravu vykládat restriktivně a podřazovat pod ni pouze ta sdělení, která jsou skutečně zastřenou volební kampaní, již je třeba limitovat. Podle mého názoru je také třeba zohlednit časové hledisko: čím blíž ke dni voleb, tím přísněji je asi možné posuzovat, zda jde, či nejde o kampaň, naopak čím vzdálenější je den voleb, tím by měl být Úřad benevolentnější, myslí si Antoš. Z těchto důvodů nepovažuje za nutné, aby inkriminovaný inzerát podléhal regulaci, protože k porušení zákona podle něj nedošlo.  

„Vždyť je to normální lobbing...“

Renomovaný reklamní advokát Filip Winter nepovažuje předmětný inzerát v žádném případě za součást volební kampaně, protože nepropaguje ani nehanobí žádnou z kandidujících politických stran nebo kandidátů. Navíc pokud je mi známo, kandidátky dosud ani nejsou uzavřeny. I kdyby se o volební akt jednalo, nespatřuji ve zvolené podobě inzerátu – a to zejména díky tvaru otázky, porušení volebního zákona, protože nejde o nějaké ‚sdělení nepravdivého údaje‘. Myslím, že se spíše jedná o běžný a v demokratické zemi normální lobbing, rekapituluje své dojmy ze zkoumaného inzerátu Winter.

 

Podle advokáta Ivana Davida z advokátní kanceláře KMVS žádný zákon nezakazuje politickou reklamu jenom proto, že by šlo o placené veřejné oznámení sloužící v neprospěch jednoho z kandidátů, jak také uvedl v úvodu citovaný Outlý. To by ani nedávalo smysl, protože podstatou politické reklamy je přece právě to, že je v neprospěch všech ostatních subjektů, které nejsou propagovány – a ve většině případů je taková reklama za úplatu, dodává David.

Svoboda slova, nebo půlmilionová pokuta?

V případě, že politik není zmíněn v roli kandidáta, byl by zákaz karikování jakéhokoliv politika absurdní a neodpovídající ústavní svobodě slova, tvrdí mediální analytik Štěpán Kotrba. Podle Kotrby je zásadní, že se inkriminovaná karikatura týká rozhodování současného parlamentu a z něj vzešlé vlády. Kotrba také zdůraznil, že volebnímu zákonu je nadřazena Listina práv a svobod, která dává každému, tedy i satelitním lobbistům, právo svobody slova písmem i obrazem.

Podstatně přísnější přístup k zadavateli zmiňovaných inzerátů by ale zvolil známý mediální advokát Aleš Rozehnal. Podle jeho informací Česká asociace satelitních operátorů nepožádala ani o registraci u zmiňovaného Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, stejně jako nezřídila požadovaný volební účet a nezprovoznila ani internetové stránky, na kterých by zveřejňovala informace o financování volební kampaně a pohybech na volebním účtu. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se dopustila přestupku, za který jí může být uložena pokuta až do výše půl milionu korun, uzavírá Rozehnal.

Kompletní analýzu naleznete v prémiové sekci DigiZone.cz.

Tento článek patří do prémiového obsahu

Chcete-li mít přístup k exkluzivním informacím, zvolte prosím jednu z níže uvedených možností.

Jednorázová platba

30 Kč s DPH

Ztratili jste přístupový kód? Vyplňte stejnou emailovou adresu jako při původní objednávce a my vám kód znovu zašleme.

Předplatné

Předplatné pro soukromé osoby
785 Kč bez DPH za rok

Firemní předplatné
od 3 900 Kč bez DPH za rok

Proč číst premiový obsah?

Objednávka předplatného

Již máte předplatné?

Přihlaste se

Zaplatit můžete online pomocí některého z bohaté nabídky platebních kanálů od mobilních plateb až po platební karty. GoPay

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+