Více

Václav Žák chce udělit digitální licence až po schálení zákona

Nový předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Václav Žák vyčkává, až novelu zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání schválí Senát, dříve by licence žadatelům o vysílání v sítích DVB-T uděloval jen nerad. V Nedělním rozhovoru Českých médií Václav Žák uvedl: Není jasné, co Senát v zákoně změní nebo nezmění. Pak by mohlo předčasné rozhodnutí rady vést k problémům. Ve sněmovně byl například poslanecký návrh licencovat celé multiplexy. Ať si každý představí, k jaké situaci by došlo, kdyby RRTV předčasně licencovala programy a parlament by nakonec schválil licencování sítí. Přineslo by to arbitráže a absolutní chaos. Být defenzivní a zdrženlivý v této situaci mi připadá vysoce racionální. Je to mé osobní stanovisko. Václav Žák potvrdil odhad DigiZone.cz, že dodatečné prověřování bonity uchazečů o licence, což byl důvod přerušení řízení na poslední schůzi rady, představovalo jen zástupný problém.

Vrchní radní Václav Žák na začátku rozhovoru připomněl, že názory představují pouze jeho osobní stanovisko a rada jako celek může mít nakonec jiný postoj. Česká média položila předsedovi závěrečnou otázku: Nyní jde 231 do Senátu. Jedna z možností, pokud by Senát novelu zamítl, je i možnost, že do voleb by zákon nebyl schválen a padl by pod stůl. Myslíte si, že i v tomto případě by měla RRTV čekat s udílením digitálních licencí na legislativu? Václav Žák na dotaz odpověděl: Pokud by se stalo, že by zákon neuspěl, pak si myslím, že další odklad až do povolebního období by možný nebyl. Obávám se, že v takovém případě by musela RRTV riskovat a musela by rozhodnout. Hrozilo by totiž, že by digitální vysílání začínalo současně s vypínáním analogu. A to by řadu občanů právem naštvalo, protože by najednou zjistili, že se dívají na černou televizi.

Celý rozhovor naleznete na serveru Česká média: Václav Žák: Jsem si vědom všech rizik, když se digitální výběrové řízení zdrží, ale myslím, že rizika udělení licencí před přijetím zákona jsou vyšší. DigiZone.cz doplňuje, že Václav Žák má k otázce udílení digitálních licencí prakticky opačné stanovisko, než jeho předchůdce Petr Pospíchal, který prohlašoval, že rada může licence přidělit nezávisle na novele mediálního zákona. Petr Pospíchal se s pozicí předsedy RRTV rozloučil 28. února.

5 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 6. 3. 2006 15:55

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+