Více

V prosinci evidoval telekomunikační úřad více jak pět desítek rušení sítěmi LTE

„Poměr oprávněných případů rušení televize buňkou LTE k počtu přijatých hlášení činí 12,6 %,“ napsal regulátor v dokumentu, který zveřejnil na svém webu.

Více než pět desítek vysílačů, respektive pět desítek případů, zaevidoval v prosinci Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v kategorii rušení televizního příjmu mobilními sítěmi čtvrté generace (LTE). Vyplývá to z pravidelné měsíční monitorovací zprávy, kterou regulátor zveřejnil ve druhé polovině minulého týdne. V 53 případech byla jako zdroj rušení zjištěna BTS LTE v pásmu 800 MHz. Od spuštění zkušebního provozu dne 26. března 2014 řešil ČTÚ celkem 195 případů rušení způsobených BTS LTE, konstatoval ČTÚ. V prosinci bylo přijato 185 hlášení na  rušení televize a ukončeno šetření 233 případů.

K TÉMATU: ČTÚ vyřešil v listopadu přes tři desítky rušení televize mobilními sítěmi LTE

Podle regulátora kmitočtového spektra je ale počet oprávněně nahlášených případů malý. Jde přibližně o každý desátý problém. Poměr oprávněných případů rušení televize buňkou LTE k počtu přijatých hlášení  činí 12,6 % a vztaženo k počtu provozovaných BTS připadá 6,34 rušení na 100 provozovaných BTS, uvedl telekomunikační úřad, který dále informoval, že k 31. prosinci loňského roku bylo ve zkušebním provozu 1902 základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz, tedy v místech, kde televize těsně sousedí s mobilním broadbandem. V trvalém provozu evidoval ČTÚ 1176 těchto vysílačů mobilních operátorů.

12 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 22. 1. 2015 16:25

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+