Více

Televizní rada si pochvaluje hospodaření ČT

Rada České televize (ČT) dnes na svém zasedání schválila zprávu o hospodaření média za předešlý rok. Rozpočet ČT byl vloni vyrovnaný podle plánu i ve skutečnosti. Zákonem předepsaný audit konstatoval, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou za rok 2005. Nejkvalit­nější výroční zpráva ČT v posledních pěti letech, tak dokument vidí předseda Rady ČT Milan Horálek či místopředsedové Helena Fibingerová a Jan Prokeš. Radní ocenili obsahovou i formální úroveň výroční zprávy a vyslovili uznání za kvalitní přípravu zprávy a zpracování všech ekonomických informací jak ze strany pracovníků České televize, tak ze strany radních a členů Dozorčí komise.

Rada předloží výroční zprávu o hospodaření ČT v roce 2005 do konce srpna Poslanecké sněmovně. Dokument bude během září zveřejněný na webových stránkách České televize.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+