Více

Slovenská vysílací rada registruje podněty k vyřazení TV Prima z kabelovek

Rada pro vysílání a retranslaci na Slovensku registruje několik podnětů, které se týkají vyřazení české televize Prima ze slovenských kabelovek. Počet těchto podnětů přinutil regulátora, aby zveřejnil stanovisko, ve kterém tvrdí, že nemůže kabelové společnosti donutit k vyřazení českého programu ze svých nabídek. Upozornil na to server Mediálne.sk.

stul

Regulátor může dle zákona jen registrovat nabídky kabelových společností, ale nemůže nařizovat jejich obsah. Kabelové společnosti jsou oprávněny vysílat programy těch provozovatelů, kteří jim udělily písemný souhlas. Pokud ho kabelová společnost nepředloží, musí neautorizovaný kanál z nabídky stáhnout. TV Prima udělila slovenským kabelovým společnostem dlouhodobý souhlas pro vysílání svého programu na území Slovenské republiky. Souhlas se ale netýkal zahraničních akvizicí (filmů a seriálů). Nyní Prima požaduje stažení svého programu ze Slovenska protože nemá pro tento trh nakoupené vysílací práva.

Ve skutečnosti Prima dlouhodobě toleruje šíření svého programu na Slovensku. Podnětem k ukončení tolerance je vzájemná dohoda se slovenskými televizemi o vyčištění trhu. Prima nechce svou přítomností konkurovat televizím na Slovensku a slovenské televize na oplátku ukončí své šíření v českých kabelovkách.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+