Více

Slováci urychlí přechod na pozemní digitální vysílání

Slovensko vypne analogové kmitočty dříve, než předpokládalo. Původní plán ukončit analogové vysílání do roku 2015 chce vláda přehodnotit a termín switch off stanovit před rok 2012. Toto datum určila Evropská komise jako mezní termín ukončení analogového vysílání na území celé Evropské unie. Urychlení přechodu na DVB-T požaduje Slovak Telecom, jehož odštěpný závod Radiokomunikace provozuje experimentální digitální vysílání v Bratislavě, Banské Bystrici/Zvolenu a Košicích. Nadpoloviční podíl v této firmě vlastní Deutsche Telecom, všímá si server Broadbandtvnew­s.com. Slovenský parlament se má v nejbližší době zabývat novelizací důležitých mediálních zákonů, které určí pravidla pro přechod na digitální vysílání.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+