Více

Senát je proti očištění licence televize Prima o sdílené kmitočty s regiony

Kulturní výbor Senátu odmítl část novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která zbavuje televizi Primazemském digitálním vysílání licenční podmínky sdílení kmitočtů s regionálními televizemi. Toto ustanovení do zákona prosadil předkladatel novely, sociálnědemokra­tický poslanec Ladislav Skopal. Pokud by prošlo, znamenalo by to pro regionální televize faktický zánik, konstatovali členové sněmovního kulturního výboru.

Zamítavé stanovisko je součástí pozměňovacího návrhu předsedy výboru Václava Jehličky. Senátor zároveň navrhl zrušit zákaz automatického prodlužování vysílacích licencí a naopak požaduje uzákonit zákaz křížení vlastnictví mezi provozovatelem digitální sítě a provozovatelem televizního a rozhlasového vysílání, který by se dotkl zejména televize Prima a společnosti Czech Digital Group, která provozuje přechodnou digitální síť B. Obě totiž mají společného majitele.

6 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 28. 3. 2006 18:10

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+