Více

Seminář: Pozemní digitální televize, cesta k rozmanitosti?

V pražském Goethe-Institutu proběhne v pondělí 28. listopadu kulatý stůl na téma pozemní digitální vysílání. Diskuse o tom, zda DVB-T přinese rozmanitější a kulturně bohatší programovou nabídku, nebo jen kvantitativní nárůst programů, se zúčastní členové francouzské mediální rady CSA Christian Dutoit a Philippe Levrier, ředitel Mediálního úřadu Severního Porýní – Vestfálska Prof. Dr. Norbert Schneider, ředitel Odboru hromadných sdělovacích prostředků Ministerstva kultury ČR Mgr. Jiří Hnát a předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Pospíchal. Akce začíná v 11 hodin v Goethe-Institutu na Masarykově nábřeží 32. Vstup je volný, překlad mezi francouzským, německým a českým jazykem je zajištěn.

Příloha: Pozvánka na kulatý stůl v Goethe-Institutu [PDF, 247 kB]

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+