Více

RRTV zveřejnila na webu výroční zprávu za loňský rok

Na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se objevila výroční zpráva [PDF, 669 kB]za rok 2005, která rovněž obsahuje informace o probíhajícím licenčním řízení na obsazení programových pozic v přechodných digitálních televizních sítích B a C. Rada k tomuto řízení píše: S ohledem na počet žádostí, rozsáhlost posuzovaných kritérií a preciznost se kterou Rada k hodnocení přistupuje, lze mít za to, že trvání licenčního řízení je přímo úměrné náročnosti a jedinečnosti tohoto licenčního řízení. Licenční řízení probíhá od listopadu 2004 a zatím není jasné, kdy radní dospějí k jeho závěru.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+