Více

RRTV vyvěsila na web licenci kanálu Prima Cool

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) včera umístila na své webové stránky dokument s názvem Rozhodnutí o udělení kompenzační licence. Ten je věnován novému televiznímu kanálu Prima Cool. Licence je k nahlédnutí v sekci Seznam provozovatelů – Provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů. Z dokumentu, který je datován k 17. únoru 2009, vyplývají již dnes známé skutečnosti, např. rozsah vysílání ve všedních dnech a o víkendech.

DOKUMENT: Licence programu Prima Cool (PDF, 919 kB)

Prima Cool bude vysílat od pondělí do pátku 12 hodin denně se začátkem ve 12 – 13 hodin, v sobotu a v neděli pak 15 hodin denně. V licenci je program popsán jako zábavní se zaměřením na filmy, seriály, dokumenty, sportovní a zábavné pořady především mimoevropské, zejména americké provenience. Strana 2 se pak věnuje skutečnosti, proč byla licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o. udělena. Pod ní je pak podepsán předseda RRTV Václav Žák.

ČTĚTE TAKÉ: Bude nový kanál Primy opravdu Cool? Podívejte se

Licence také informuje o tom, jaký program bude v jednotlivých částech dne vysílán, a že do něj nebude vkládáno převzaté vysílání. Důležitá je zmínka o tom, že minimálně 10 % programu by mělo být věnováno evropské produkci, resp. se má zaměřit na evropská díla nezávislých výrobců. Minimálně 15 % pořadů pak musí být dle dokumentu opatřeno skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené. Licence obsahuje také stručný náčrt programového schématu.

7 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 10. 3. 2009 15:09

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+