Více

Rádio Prácheň přejde na digitální vysílání a má tak licenci do 2025

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na posledním zasedání udělila jednu z prvních transformačních rozhlasových licencí s platností až do roku 2025. Požádalo o ní Rock Rádio Prácheň na základě tzv. digitální novely Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která umožňuje současným provozovatelům požádat o prodloužení stávajících analogových licencí až do doby, než rozhlasový trh projde na digitální rozhlasové vysílání DAB nebo DAB+.

Zatím nejzazší termín vypnutí analogových rozhlasových vysílačů je rok 2025. Licence Rock rádia Prácheň je po prodloužení platná až do 10. října 2025. Provozovatel se ale tímto krokem zavázal k dodržení přechodu na digitální vysílání a podpoře všech dalších souvisejících aktivit včetně financování případného souběžného vysílání v analogu i digitálu.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+