Více

Nová příloha Vypínáme: termíny vypínání všech analogových vysílačů v ČR

Server DigiZone.cz připravil pro své čtenáře další přílohu. Tentokrát se týká vypínání analogového televizního vysílání. Najdete zde nejen údaje o velkých vysílačích, ale také těch malých, tedy dokrývačích a opakovačích. Speciální příloha má adresu http://vypina­me.digizone.cz. Samozřejmě zde naleznete i základní informace, proč se digitální vysílání zapíná a proč k tomuto kroku dochází postupně a ne naráz.

Tabulky s přehledem všech analogových vysílačů a termíny jejich vypínání jsou rozděleny do jedenácti územních oblastí podle Technického plánu přechodu, oficiálního vládního harmonogramu přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Tuzemská média doposud operovala pouze s termíny vypínání hlavních televizních vysílačů. Naše příloha ale obsahuje i termíny vypínání vysílačů malého výkonu, kterých je mnohem více než těch hlavních, pochvaluje si šéfredaktor serveru DigiZone.cz Jan Potůček. Čtenáři by si však měli uvědomit, že uvedené termíny jsou pouze informativní (nejzazší) a mohou se rozhodnutím televizí změnit.

11 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 7. 1. 2011 14:21

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+