Více

Při sledování zpravodajství vede televize a internet

Minulý měsíc zkoumala společnost Mediaresearch frekvenci sledovanosti zpravodajství v různých typech médií, preference a hlavní faktory ovlivňující návštěvnost médií dle důležitosti vzhledem ke zpravodajství. Kromě internetu a rozhlasu byla do průzkumu zahrnuta také televize. Ta má zejména díky hlavnímu zpravodajství vysílanému ve večerních hodinách více než dvě pětiny diváků, kteří sledující zprávy jednou denně. Více než třetina diváků sleduje zpravodajství v televizi i několikrát denně a 13 % diváků zhlédne zprávy 3–4× týdně, vyplývá z průzkumu.

ČTĚTE TAKÉ: Měření sledovanosti projde kvůli digitalizaci změnami. Peoplemetry nestačí

Co se týká času stráveného sledováním zpravodajství, zde jsou televize i internet rovnocennými médii. Zatímco první si vyhradí v našem denním režimu 35 minut, druhé 36 min. Necelou půl hodinu denně v průměru poslouchají lidé zpravodajství také v rádiu. V denním průměru je čas strávený sledováním zpravodajství v televizi, rádiu i v novinách mezi muži a ženami srovnatelný. Ve výsledku je možné konstatovat, že respondenti dávají přednost sledování zpravodajství v televizi či na zpravodajských webech.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 11. 12. 2008 19:30

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+