Více

Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák: Už se nás ptali na třetí digitální dividendu, ale ta není na pořadu dne

„Novou verzi Strategie správy spektra zveřejníme do poloviny května,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz šéf telekomunikačního úřadu

Už jste se vypořádali s vlnou odporu televizních vysílatelů k vaší Strategii správy spektra? Označují ji za řízenou likvidaci zemského digitálního televizního vysílání.

Jsem rád, že mám možnost představit, co mělo být cílem konceptu Strategie správy spektra. Když jsem ještě pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu, chyběla mi nějaká vize státu, jak by měly být využívány kmitočty. Některá rozhodnutí regulátora byla v minulosti napadána, že jsou buď v opozici k tomu, co tvrdil před rokem, nebo že nejsou dostatečně transparentní a diskutovaná. Takže jsem si říkal, že po vzoru jiných států by bylo vhodné, aby i Česká republika dala na stůl dokument, jakou má představu využívání spektra, jaké je jeho současné využití, jaké by mělo být za pět let, jaké z toho vyplývají benefity pro stát, apod. A že by regulátor měl připravit a přijmout tento materiál, a protože se využívání spektra netýká jenom telekomunikací, ale i oblasti audiovize, armády, bezpečnostních složek, měla by být s tímto materiálem seznámena i vláda. Tuto základní představu jsme vtělili do dokumentu Digitální Česko 2.0, který dal za úkol ČTÚ vytvořit Strategii správy spektra. V době psaní Digitálního Česka jsem ještě netušil, že se stanu radním a posléze předsedou Rady ČTÚ a budu tento materiál naplňovat.

Jak se to daří?

Jedním z našich cílů je pokusit se dát karty na stůl, aby bylo jasné, jak by měly být využívány kmitočty. V minulosti se úřad snažil připravit jakousi strategii jenom k určitým částem spektra, k hlavním zájmovým oblastem. „Nevýhodou“ tohoto transparentního přístupu je, že pokud všechno půjde dobře, budeme mít na papíře určitý závazek, kterého se pak budeme muset jako regulátor držet. Co se týká samotného materiálu, zpracovali jsme verzi, která je hodně edukativní, vysvětluje, jakým způsobem se spektrum licencuje, jak dělí jednotlivá pásma, je tam i hodně mezinárodní přesah. To je podle mě plus tohoto dokumentu, takže i širší veřejnost má možnost seznámit se s tím, jak se například v rámci mezinárodních organizací koordinují kmitočty.

Strategii správy spektra jste loni v prosinci poskytli k veřejnému připomínkovému řízení. Jaký je jeho výsledek?

Jedním z výsledků byl samozřejmě zájmový rozpor mezi mobilními operátory a televizemi v otázce dalšího využívání části spektra v pásmu 700 MHz. Snažili jsme se tyto připomínky zapracovat tak, aby některé pasáže zbytečně nevzbuzovaly paniku a aby text byl více srozumitelný, aby i ve smyslu závazků, které máme z Digitálního Česka 2.0, bylo jasné, že terestrická televizní platforma je pro Českou republiku důležitá. Další kroky, které povedou k rozhodování o využití pásma 700 MHz, musí vzít v potaz jeho současné využití a fakt, že i Digitální Česko 2.0 říká, že rozsah televizního vysílání by měl zůstat zachován v současném objemu i po dalších krocích, které nás budou čekat. Teď jsme ve fázi, kdy Rada ČTÚ dostala návrh vypořádání připomínek, respektive nový text Strategie správy spektra. Jednotliví členové Rady mohli do minulého pátku zasílat svoje připomínky a návrhy úprav. Ty by měly být následně zapracovány, materiál by měl znovu projít Radou ČTÚ a potom bude zveřejněno vypořádání připomínek z veřejné konzultace a nový návrh Strategie správy spektra půjde do meziresortního řízení.

MIF17

Kdy by k tomu mělo dojít? Máte nějaký termín?

Celý rozhovor si můžete přečíst v prémiové sekci DigiZone.cz

Tento článek patří do prémiového obsahu

Chcete-li mít přístup k exkluzivním informacím, zvolte prosím jednu z níže uvedených možností.

Jednorázová platba

30 Kč s DPH

Ztratili jste přístupový kód? Vyplňte stejnou emailovou adresu jako při původní objednávce a my vám kód znovu zašleme.

Předplatné

Předplatné pro soukromé osoby
785 Kč bez DPH za rok

Firemní předplatné
od 3 900 Kč bez DPH za rok

Proč číst premiový obsah?

Objednávka předplatného

Již máte předplatné?

Přihlaste se

Zaplatit můžete online pomocí některého z bohaté nabídky platebních kanálů od mobilních plateb až po platební karty. GoPay

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+