Více

Právník Ondřej Preuss: Kauza TV4You se může táhnout léta, v Británii obdobnou při vyhrály televize

Čas ale může hrát ve prospěch TV4You, říká advokát Ondřej Preuss z advokátní kanceláře Jasanská & Co. v rozhovoru pro DigiZone.cz

Největší české televize se pustily do právní bitvy s mobilní streamovací službou TV4You, která zprostředkovává registrovaným uživatelům internetové streamy programů České televize, Novy, Primy a TV Barrandov bez jejich souhlasu. Poskytovatel služby ale tvrdí, že jde pouze i jiný způsob distribuce signálu volně šířených televizí, které jsou stejně k dispozici zdarma a pokud divák platí koncesionářské poplatky, má na takový způsob příjmu televizního signálu právo. Co si o takovém právním výkladu poskytovatele služby myslíte?

Podstatné bude, zde se k tomuto výkladu přikloní soud. Přesně to bude vlastně předmětem konečného rozhodnutí, protože předpokládám, že zde dojde k určitému poměrně dlouhému sporu, který může nakonec skončit až v nejvyšších patrech české justice, případně se posunout i k Soudnímu dvoru EU (SDEU). Jak jste předestřel, vidím tam také dva možné výklady. Jeden zastává zapsaný spolek In4you, který provozuje tuto službu. Podle něj je vlastně na úrovni výrobců televizí nebo jiných nástrojů, které umožňují sledovat programy, a na které má konečný zákazník právo, protože jsou prostě volně dostupné. Druhý výklad zastávají provozovatelé televizních stanic.Ti tvrdí, že tomu tak není. Že sice poskytují volně svůj signál, ale pouze určitými technickými prostředky, mezi které nepatří Live Streaming. A že tedy daná aplikace nemá na jejich obsah nárok.

 Pro mě tedy bude klíčové, jak se soud vyjádří k pojmu „streaming“, který používají paradoxně obě strany sporu - TV4You přímo ve svých obchodních podmínkách. České právo ale pojem „streaming“ nezná. Asi nejblíže je mu pojem „sdělování vysílání veřejnosti“, který je obsažen v autorském zákoně a jeho výklad by spíše dával za pravdu provozovatelům televizního vysílání, tedy televizním stanicím. Vlastně můžeme vycházet i z jednoho docela důležitého rozhodnutí SDEU, které se týkalo obdobné kauzy zhruba před půldruhým rokem. Zajímavé je, že spolek In4you si je tohoto rozhodnutí vědom, dokonce v jednom rozhovoru na ně pan Balvín reagoval a tvrdil, že se nedotýká jejich služby.

O co v tom rozhodnutí šlo?

Jedná se o spor ITV Broadcasting Ltd a další proti TV Catch Up Ltd. Ve Velké Británii existovala podobná streamovací služba (TV Catchup, pozd. red.), kdy jedna soukromá společnost provozovala rovněž aplikaci, která umožňovala sledovat prostřednictvím internetu vysílání dostupné v daném regionu volně přes pozemní vysílače. To znamená, bylo to vlastně podobné jako TV4You, opět se nejednalo o nějaké placené televize, třeba kabelové a podobně, ale jenom o ty, co jsou běžně přijímatelné terestrickým vysíláním. Provozovatelé těchto televizních stanic se vůči tomu nicméně ohradili s obdobnou argumentací, jakou dnes užívají české televize: argumentovaly, že mají jak podlebritského, tak i podle evropského práva nárok na to, poskytovat „sdělování veřejnosti“ jenom na základě licence. Respektive, že jenom oni mohou udělovat licence k tomu, aby je někdo mohl poskytovat.

Jde o to, že existuje evropská směrnice, která upravuje oblast autorských práv a zabývá se konkrétně i tímto „sdělováním veřejnosti“. Britský soud, kterému to bylo předloženo, se nespokojil s výkladem britského práva a položil předběžnou otázku SDEU.
Tato předběžná otázka se týká jednak toho, zda vůbec dochází k porušení nějakého licenčního nebo autorského práva provozovatelů. Argumentace poskytovatele aplikace je jasná - jde podle nich opět jenom o nějaký nástroj. Soud se ale zároveň ptal na druhou doplňující otázku, jestli by se odpověď na první otázku změnila, pokud by aplikace nebyla poskytována zdarma, ale bylo by to vysílání nějak zpoplatněno, a nebo by tam byla přidávána reklama. Tedy že by provozovatel aplikace na tom měl nějaký svůj vlastní profit.

SDEU v prvé řadě podotkl, že celá směrnice byla zavedena, aby se zvýšila ochrana autorů. To znamená, že jejím smyslem je skutečně regulovat dostupnost vysílání, nebo sdělování obsahu, veřejnosti.

Z toho podle SDEU plyne, že pojem „sdělování veřejnosti“ je třeba chápat v jeho širokém smyslu. Sdělování veřejnosti lze tedy vlastně chápat mimo jiné jako online streaming prostřednictvím internetu. V české literatuře ani judikatuře není pojem „sdělování vysílání veřejnosti“ zatím takto jasně vymezen. Ale rozhodnutí soudního dvora nabádá k tomu, že by si to i české soudy měly vykládat takto široce. Ostatně samy televize (například ČT) provozují obdobné aplikace na sdělování obsahu veřejnosti přes internet.

MIF17

Ano, ale je tam jeden velký rozdíl v tom, že i ČT, která pouští veškeré své programy volně i na internetu, v době, kdy na nich běží pořad, pro který nemá vypořádána práva pro internet, tento stream zablokuje. Což TV4You nedělá.

Celý rozhovor čtěte v prémiové sekci DigiZone.cz

Tento článek patří do prémiového obsahu

Chcete-li mít přístup k exkluzivním informacím, zvolte prosím jednu z níže uvedených možností.

Jednorázová platba

30 Kč s DPH

Ztratili jste přístupový kód? Vyplňte stejnou emailovou adresu jako při původní objednávce a my vám kód znovu zašleme.

Předplatné

Předplatné pro soukromé osoby
785 Kč bez DPH za rok

Firemní předplatné
od 3 900 Kč bez DPH za rok

Proč číst premiový obsah?

Objednávka předplatného

Již máte předplatné?

Přihlaste se

Zaplatit můžete online pomocí některého z bohaté nabídky platebních kanálů od mobilních plateb až po platební karty. GoPay

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+