Více

Pardubický digitál z Krásného nevysílá celý den plným výkonem

Televizním divákům, kteří sledují digitální vysílání z nedávno spuštěného vysílače Pardubice – Krásné, se může ve vzdálenějších oblastech od této lokality zhoršit v době od osmé do desáté a od sedmnácté do devatenácté hodiny signál multiplexů 1 a 2. Vyplývá to z webových stránek společnosti České Radiokomunikace, na kterých je uvedeno, že firma v inkriminované době provozuje vysílač s polovičním výkonem.

Krásné v současné době šíří digitální signál výkonem 25 kW kvůli možnému rušení s Polskem, signál navíc ještě putuje z náhradní vysílací antény. Tato skutečnost se také týká analogových kanálů ČT 1 a ČT 2, a to až do 30. dubna. Provoz digitálního vysílání obou multiplexů i uvedených stanic do náhradní antény bude probíhat pravděpodobně do druhé poloviny května. Konečný výkon pardubické lokality Krásné by měl být 100 kW.

19 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 22. 4. 2010 13:00

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+