Více

Nova se ohrazuje proti RRTV: Naše zprávy nepodněcují k rasismu vůči Romům!

Televizi vadí, že nebyla přizvána k jednání vysílací rady o výstupech analýzy jejího zpravodajství a nemohla se hájit

Důrazný nesouhlas se závěry Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která v úterý prostřednictvím tiskové zprávy obvinila Televizní noviny z šíření rasové nenávisti vůči Romům, vyslovila televize Nova. Radní analyzovali zpravodajské výstupy Novy o romské etniku od 1. ledna do 20. února letošního roku a došli k závěru, že Romové byli v drtivé většině zpráv zmiňováni v negativním kontextu. Vysílací rada dospěla k názoru, že analyzované reportáže byly značně neobjektivní a snažily se pouze kopírovat předsudky většinové společnosti.

K TÉMATU: RRTV dala Romům za pravdu. Nova o nich informovala neobjektivně a předpojatě

“Televize Nova se proti stanovisku RRTV důrazně ohrazuje a se závěry RRTV nesouhlasí. Ochrana práv menšin a minorit totiž patří, a vždy patřila, mezi jeden ze základních principů a pilířů fungování zpravodajství televize Nova. Jakékoliv nařčení z toho, že by Nova svými pořady podněcovala k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, stejně jako obvinění ze zařazování programů, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se rasových nebo etnických menšin, považuje proto televize Nova za zcela neopodstatněné a nepodložené,” stojí v tiskové zprávě, kterou Nova rozeslala ještě v úterý pozdě večer.

ČTĚTE TAKÉ: Romům se nelíbí, jak o nich informují média. Kritizují hlavně Novu

“Jakmile obdržíme od RRTV oficiálně písemné vyhotovení usnesení, využijeme všech právních prostředků k vyvrácení nepodložených nařčení a zavádějících závěrů RRTV a k ochraně dobrého jména televize Nova,” ujistil ředitel komunikace a PR Novy Josef Koukolíček. Televize podle něj považuje za nestandardní, že k jednání RRTV na toto téma nebyla vůbec přizvána, nedostala možnost se k jeho závěrům vyjádřit a předložit argumenty na svoji obranu. O usnesení Rady se podle Koukolíčka dozvěděla až z médií.

stul

ROZHOVOR: Vladimír Mužík: Bulvarizace Televizních novin? Ne, jen přirozený vývoj

“Zpravodajství televize Nova se snaží informovat své diváky o všech tématech, která se dotýkají života běžných občanů. Taková témata jsou však vždy zpracována tak, aby byly zachovány principy objektivity a vyváženosti a současně, aby prostor k vyjádření dostali ti, kterých se příslušná událost nějakým způsobem dotýká, nebo ti, kteří jsou kompetentní se k příslušné záležitosti vyjadřovat,” zdůraznil Koukolíček. Vysílací rada zatím k výsledkům své analýzy nezaujala žádné stanovisko. Podle předsedkyně RRTV Kateřiny Kalistové se bude případem zabývat na dalším zasedání 18. září.

35 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 6. 9. 2012 14:34

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+