Více

Nová stálá příloha serveru Digizone.cz – důležité dokumenty k digitalizaci

Přechod na digitální televizní vysílání se řídí pravidly, která určila vláda ve spolupráci se státními regulačními úřady, schválil je Parlament a na jejich dodržování dohlížejí opět státní regulační úřady. Vedle závazných pravidel pak existuje řada doporučení, které naleznete v nejnovější příloze serveru Digizone.cz.

Na adrese dokumenty.digi­zone.cz jsou umístěny legislativní a další normy, kterými se proces přechodu na digitální vysílání řídí. Vedle základních zákonů bylo třeba připravit i konkrétní plán digitalizace: kdy se budou vypínat analogové vysílače a zapínat digitální. Pro tento účel vypracoval Český telekomunikační úřad takzvaný Technický plán přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání. Jde o nejzákladnější dokument české digitalizace, který vyšel jako vládní vyhláška v létě 2008 a postupně se k němu přidali všichni provozovatelé zemského analogového televizního vysílání.

stul

Vedle legislativních úprav a zákonů existují ještě další dokumenty, které výrazně ovlivnily přechod na digitální televizní vysílání v České republice, byť nejsou právně nikterak závazné. Obvykle jde o různá doporučení státních orgánů, které mají v kompetenci digitalizaci, nebo vyhlášky, podle nichž se provádí měření intenzity televizního signálu a vyměřují se poplatky za využívání kmitočtů pro televizní vysílání.

Podrobnosti v příloze DOKUMENTY.Digi­zone.cz.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+