Více

Německá Premiere chce urychlit digitalizaci

Šéf německé placené platformy Premiere Georg Kofler doufá, že země ukončí přechod na pozemní digitální vysílání již v roce 2008, a to jak u televize, tak u rozhlasu. Kofler předpokládá, že po vypnutí analogových vysílačů nastane v Německu problém v malých městech a na venkově, kde zatím DVB-T nevysílá, a velké televizní stanice tuto chybu dostatečně neřeší. Diváci z těchto oblastí by pak mohli houfně přejít na příjem placené platformy Premiere.

Na digitalizaci podle Koflera vydělají nejvíce stanice, které dnes vysílají v kabelových rozvodech, například Tele5. Také kabelové společnosti digitalizaci uvítají, protože pokud dnes chtějí zařadit do nabídky nějaký nový program, musí vyhodit jiný. Po digitalizaci kabelových sítí a přechodu na DVB-C se uvolní velké množství kanálů a firmy budou moci nabízet také HDTV, vysokorychlostní Internet a další služby jako Video On Demand.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+