Více

Národní koordinační skupina chce úpravu digitálního zákona

Novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která by předešla dalším sporům o vydané vysílací licence, požaduje Národní koordinační skupina pro zavádění zemského digitálního vysílání v České republice (NKS). Upravený zákon by ale měl obsahovat, stejně jako dnes, pasáž o bonusových licencích pro stávající provozovatele analogových televizních stanic.

NKS se shodla na podpoře případných úprav legislativy, které by vycházely z dosavadního konsensu na principu udělení bonusových kompenzačních licencí pro současné provozovatele televizního vysílání při stávajícím závazku vracení kmitočtů využívaných pro analogové vysílání v souladu s Technickým plánem přechodu (TPP), uvedla skupina v tiskovém prohlášení na webových stránkách Ministerstva informatiky.

Nové znění TPP by mělo být podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) k dispozici do konce října, poté poběží znovu třicetidenní lhůta pro podávání připomínek. Do konce roku by pak ČTÚ měla dokument předložit ke schválení vládě.

4 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 21. 9. 2006 15:22

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+