Více

Ministerstvo kultury nabízí konzultaci směrnice Televize bez hranic

Ministerstvo kultury vyzvalo k veřejné konzultaci návrhu nové evropské směrnice Televize bez hranic, která reguluje audiovizuální média. Podstatou návrhu je stanovení základních pravidel pro všechny audiovizuální služby a modernizace/no­velizace stávajících pravidel směrnice televize bez hranic, uvedlo ministerstvo ve své výzvě. Připomínky je možné zasílat do 20. ledna odboru hromadných sdělovacích prostředků na adresu artus.rejent@mkcr­.cz.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+