Více

Mediaresearch: Na Trutnovsku vládne analog, na Budějovicku digitál

Z jednoho z posledních průzkumů, který realizovala společnost Mediaresearch ve spolupráci se STEM/MARK, vyplývá, že zatímco na Trutnovsku, kde je z Černé hory šířeno digitální vysílání poměrně krátkou dobu, využívá většina obyvatel analogový příjem, na Českobudějovicku naopak stále více občanů preferuje signál digitální. Do monitoringu bylo v první lokalitě zařazeno 509 lidí, ve druhé 522.

Analogové terestrické vysílání podle Mediaresearch upřednostňuje na Trutnovsku více než polovina obyvatel, a to 56 %, zatímco DVB-T příjem pouze 22 %. Je však nutné zdůraznit, že situace se liší podle jednotlivých oblastí. Analog vládne především tam, kde je ještě tímto způsobem dostupný signál ČT2, tedy chytá se vysílač Pardubice – Krásné. Lidé v těchto oblastech jsou také méně informovaní. Podíl dalších vysílacích platforem je následující: satelit (39 %), kabel (15 %), IPTV (3 %).

Na Českobudějovicku by v současné době mělo digitální terestrický příjem využívat 41 % lidí a analogový 37 %. Terestricky zde televizní vysílání přijímá celkem 63 % domácností. Prostřednictvím satelitu přijímá televizní vysílání na Českobudějovicku 36 % domácností, kabelovou přípojku využívá 18 % domácností a IPTV 3 % domácností. Pokrytí příjmu televizních stanic ČT1, Nova a Prima je v těchto regionech téměř stoprocentní. Stanici ČT2 přijímá na Českobudějovicku 94 % domácností. Na Trutnovsku ji i po vypnutí analogového signálu na vysílači Černá hora přijímá 88 % domácností.

7 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 21. 10. 2009 15:22

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+