Více

Martin Gebauer: České Radiokomunikace jsou ochotny opustit DVB-T před vypršením platnosti kmitočtů

„Stát by ale musel garantovat kompenzaci v podobě sítí DVB-T2 a zajištění přechodu,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz generální ředitel Českých Radiokomunikací. „Jsme připraveni o tom diskutovat.“

Vládou v červnu prošla Strategie správy rádiového spektra, která se dotýká i otázky uvolňování pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů. Ve Strategii se praví, že má jít o výsostně politické rozhodnutí, které má navíc padnout před podzimní Radiokomunikační konferencí WRC-2015 v Ženevě. Máte jako největší operátor terestrických televizních sítí informace o tom, jak a kdy by měli politici sdělit konečné stanovisko k pásmu 700 MHz?

Ze Strategie správy spektra nevyplývá, kdy by to rozhodnutí mělo být učiněno. Já si myslím, že se tak stane až po konferenci WRC-2015. Postoj českého státu se bude odvíjet od toho, jak nakonec rozhodne Evropská unie na základě světové radiokomunikační konference. My se dnes můžeme řídit pouze výstupy jednotlivých pracovních skupin, které pro Evropskou komisi připravují podklady. Co vidíme jako zatím asi nejhmatatelnější výsledek, je tzv. Lamyho report, který byl veřejně připomínkován. Ten mluví o tom, že je pravděpodobné, že by k uvolňování pásma 700 MHz mohlo dojít někdy okolo roku 2020. V Evropě ale vidíme, že jednotlivé země jsou v různém stadiu přijímání těchto rozhodnutí. Nedávno Německo rozhodlo, že opustí standard DVB-T a pásmo 700 MHz v roce 2018. Samozřejmě záleží na tom, jak silná je terestrická televizní platforma v jednotlivých zemích. V Česku je jedna z nejsilnějších v Evropě, podobně jsou na tom i jiné státy jako Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, což jsou velké země s významným vlivem. Okolo tohoto tématu proto ještě čekáme velkou diskusi. Proto Strategie správy spektra celkem správně říká, že je to politické rozhodnutí, ale nestanovuje žádný časový limit.

Co ale stanovuje, je fakt, za jakých podmínek bude možné uvolnit pásmo 700 MHz. Jedním z důležitých předpokladů k uvolnění pásma 700 MHz, které jsou zakotveny ve Strategii správy spektra, je úspěšný přechod na DVB-T2 s kódováním HEVC. Bez toho není vůbec možné pásmo 700 MHz uvolnit, protože by se jednalo o ztrátu 30 % existujícího frekvenčního spektra, které využívá terestrické televizní vysílání. DVB-T2 totiž umožní výstavbu sítí s výrazně nižšími nároky na kmitočty a kódování HEVC zajistí vyšší kapacitu těchto sítí. Bez těchto změn, které jsou významné pro celý televizní trh, není možné uvažovat o uvolnění pásma 700 MHz. Druhá věc, která ve Strategii zazněla, je dlouhodobá garance využití zbývající části televizního spektra, tím myslím zbytek pásma UHF (470-694 MHz). Přechodem na DVB-T2 bude vyvolána velká investice na stranách operátorů a ti musejí mít jistotu, že tyto investice pro ně budou návratné. Takže se ve Strategii mluví o minimální garanci do roku 2030. To je důležité zmínit. A poslední věc je, že stát musí garantovat stávající kmitočtové příděly DVB-T. To znamená, že k dřívějšímu opuštění stávajících přídělů může dojít jen po dohodě státu a operátorů celoplošných sítí. Za České Radiokomunikace mohu prohlásit, že jsme připraveni se státem diskutovat konkrétní podmínky. Je důležité zmínit, že přechod na DVB-T2 se vedle operátorů sítí významně dotkne i televizních diváků, protože bude muset dojít k výměně televizních přijímačů.

 Takže počítáte s variantou, že se nedodrží doba platnosti kmitočtových přídělů pro sítě DVB-T?

Pokud dojde k dohodě, budeme jednat o způsobu přechodu na DVB-T2, jak bude vypadat souběh vysílání DVB-T a DVB-T2, kdy a jak budou přiděleny tranzitní sítě.

stul

Jak si v takovém případě představujete kompenzaci za to, že byste museli své multiplexy v DVB-T vypínat předčasně? Kdyby například multiplex 2 musel přestat vysílat dříve, co byste za něj od státu požadovali?

Celý rozhovor čtěte v prémiové sekci DigiZone.cz.

Tento článek patří do prémiového obsahu

Chcete-li mít přístup k exkluzivním informacím, zvolte prosím jednu z níže uvedených možností.

Jednorázová platba

30 Kč s DPH

Ztratili jste přístupový kód? Vyplňte stejnou emailovou adresu jako při původní objednávce a my vám kód znovu zašleme.

Předplatné

Předplatné pro soukromé osoby
785 Kč bez DPH za rok

Firemní předplatné
od 3 900 Kč bez DPH za rok

Proč číst premiový obsah?

Objednávka předplatného

Již máte předplatné?

Přihlaste se

Zaplatit můžete online pomocí některého z bohaté nabídky platebních kanálů od mobilních plateb až po platební karty. GoPay

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+