Více

Kulatý stůl nabídl konfrontaci situace ve Francii, Německu a ČR

Francouzský trh je českému podobný v míře rozšíření pozemního televizního vysílání, oproti němu nabízí terestricky ale i placené programy. V Německu je dnes pouze pět procent diváků, kteří nevyužívají kabelu nebo satelitu, a digitalizace pozemního vysílání se tu dotýká jen výrazné menšiny obyvatel. Na semináři Pozemní digitální televize, cesta k rozmanitosti? se dnes v pražském Goethe-Institutu sešli představitelé vysílacích rad Francie, Německa a České republiky, aby představili situaci v domovských zemích svým kolegům i odborné veřejnosti. Zároveň se snažili odpovědět na otázku, která dala semináři název.

Nejvíc pesimismu zaznělo v příspěvku ředitele Mediálního úřadu Severního Porýní – Vestfálska Norberta Schneidera, který prohlásil: Moje obavy jsou takové, že digitální pozemní televize nenabídne v Německu už nic nového. Zároveň ale dodal, že kdyby Němci neměli sklon vidět věci šedivě až černě, uvědomili by si, že pestré vysílání je v zemi už realitou. Divák se musí ale naučit ve své programové nabídce hledat, ne se jen pasivně smířit s obsahem několika stanic. Podrobnosti ze semináře a především shrnutí současné francouzské situace nabídneme na DigiZone.cz v zítřejším článku.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+