Více

Jiří Balvín předsedou Asociace digitálních televizí

Předsedou nově ustavené Asociace digitálních televizí (ADT) se stal Jiří Balvín, generální ředitel hudební stanice Óčko. Na středeční zakládající schůzce ADT jej zvolilo představenstvo asociace složené z Fera Feniče (Febio TV), Jaroslava Korytáře (RTA), Martina Mrnky (Z 1), Radima Pařízka (TV Pohoda) a Kamila Spáčila (TV Barrandov). Organizaci tak tvoří všech šest držitelů programových licencí pro mutliplexy B a C.

stul

ADT si dala kromě jiného za úkol prosazovat a chránit práva a oprávněné zájmy svých členů, podporovat rozvoj digitálního vysílání v ČR a pomoci co nejvíce urychlit převod z analogového na digitální televizní vysílání. Rovněž by chtěla přispět k co největšímu rozšíření set-top-boxů umožňujících příjem digitálního vysílání mezi obyvatelstvem ČR, chce pořádat osvětové akce i působit v mezinárodních organizacích souvisejících s provozem digitálního televizního vysílání, informoval Petr Schwarz ze zpravodajské stanice Z 1.

Členem asociace se může stát právnická nebo fyzická osoba, které byla v České republice udělena licence k provozování digitálního televizního vysílání. ADT se oficiálně představí na tiskové konferenci 18. července v Praze.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+