Více

Jak řeší vládní Strategie správy spektra otázku budoucnosti terestrické televize v Česku?

ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU UVNITŘ – Osud pásma 700 MHz je zpečetěn, čeká se jen na určení termínu jeho uvolnění. ČTÚ ale zvažuje úplné opuštění pásma UHF po roce 2030.

Řízený útlum terestriky?

Zanikne v Česku terestrické televizní vysílání? Zdánlivě nesmyslná otázka – vždyť pozemní cestou přes anténu přijímá televizi víc než polovina českých domácností – získá na vážnosti, když si přečtete vládou schválenou Strategii správy rádiového spektra. V ní se totiž nepíše jen o tom, že by Česká republika časem měla uvolnit pásmo 700 MHz pro mobilní broadbandové služby, ale otevírá otázku budoucnosti televizního vysílání ve „zbytkovém“ pásmu 470 – 694 MHz. Což by znamenalo postupnou likvidaci terestrického televizního vysílání u nás. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako předkladatel Strategie v dokumentu doslova píše, že pro splnění cíle dlouhodobého rozvoje zemského televizního vysílání je žádoucí dále garantovat budoucí využití zbývajícího UHF pásma (470 – 694 MHz) pro televizní vysílání nejméně do roku 2030.

Nejpozději před rokem 2030 by pak podle ČTÚ měla být provedena analýza kmitočtových potřeb pro zemské televizní vysílání. V jiných částech Strategie se lze dočíst, že některé evropské země od pozemního televizního vysílání upouštějí, nebo ho dokonce opustí zcela (Švýcarsko), či že jinde chtějí zemské vysílání částečně či zcela nahradit šířením lineárních i nelineárních televizních kanálů přes datové sítě 4G/LTE. To odpovídá teorii Pavla Hanuše, vedoucího projektové kanceláře České televize a někdejšího šéfa projektu digitalizace ČT, o přípravě řízené likvidace terestrické televizní platformy. Na druhou stranu, Strategie správy spektra počítá se zachováním zemské digitální televize minimálně do onoho roku 2030, s postupným přechodem ze standardu DVB-T na novější DVB-T2 a s existencí stávajících multiplexů do vypršení platnosti jejich kmitočtových přídělů.

 

Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Naplnila se slova Pavla Hanuše z České televize, že terestrickou televizní platformu už nečeká žádný rozvoj, ale udržování stávajícího stavu. Byť v jiném vysílacím standardu.

O pásmu 700 MHz rozhodne vláda

V placené sekci DigiZone.cz najdete kompletní znění vládou schválené Strategie správy spektra a komentář k pasážím týkajícím se DVB-T a DVB-T2.

Tento článek patří do prémiového obsahu

Chcete-li mít přístup k exkluzivním informacím, zvolte prosím jednu z níže uvedených možností.

Jednorázová platba

30 Kč s DPH

Ztratili jste přístupový kód? Vyplňte stejnou emailovou adresu jako při původní objednávce a my vám kód znovu zašleme.

Předplatné

Předplatné pro soukromé osoby
785 Kč bez DPH za rok

Firemní předplatné
od 3 900 Kč bez DPH za rok

Proč číst premiový obsah?

Objednávka předplatného

Již máte předplatné?

Přihlaste se

Zaplatit můžete online pomocí některého z bohaté nabídky platebních kanálů od mobilních plateb až po platební karty. GoPay

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+