Více

Finsko udělí licence DVB-H, bude první v Evropě

Finské Ministerstvo dopravy a spojů oznámilo, že příští rok udělí jednu licenci pro mobilní digitální televizní vysílání DVB-H. Operátor, který ji obdrží, bude zodpovědný za přenosovou soustavu i management mobilní televize v zemi. Zprávu přinesl server Digital Media Europe. Finsko je první evropskou zemí, která vyhlásila pro DVB-H licenční řízení.

MIF17

Vysílací frekvence byly podle ministerstva už zkoordinovány a jsou připraveny pro zájemce, kteří díky nim mohou pokrýt signálem zhruba 70 procent finské populace. Do budoucna se počítá s využítím dalších, méně výkonných vysílačů pro zahuštění sítě, přičemž licence je platná na celé území státu po dobu 20 let. Její držitel bude mít ale za podmínku, že musí nabídnout kapacitu sítě k nákupu i dalším zájemcům. Technologie využívaná na stavbu sítě má být slučitelná se standardy DVB-H a IPDC a navíc umožnit distribuci také digitálního audia.

Proces žádosti o licenci se skládá ze dvou kroků. V prvním z nich žadatel ministerstvu písemně oznámí do 28. listopadu 2005, tj. do příštího pondělí svůj záměr zúčastnit se řízení. Plně vyplněná přihláška se od něj očkává do konce ledna příštího roku.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+