Více

Evropská komise diskutuje o digitální dividendě, apeluje na státy EU

Evropská komise (EK) zahájila minulý týden konzultace o využití tzv. digitální dividendy, neboli kmitočtového pásma po ukončení analogového terestrického televizního vysílání. Jak upozornil server DigiTAG, ve svém dokumentu požaduje koordinovaný přístup všech zemí EU a vytvoření společného plánu. Některé body, které EK požaduje, stojí rozhodně za zmínku.

Po 1. lednu 2012 by např. měly být všechny přijímače pro zemský příjem vybaveny dekodérem MPEG-4/AVC. Kmitočtové pásmo od 790 do 862 MHz by pak připadlo službám mobilní komunikace. Přijat by byl také společný postoj, co se týká tzv. white spaces, neboli bílých míst – nepokrytých území terestrickým digitálním signálem. Komise také vyzvala členské státy EU, aby podnikly okamžité kroky k ukončení analogového vysílání do 1. ledna 2012. Diskuse bude probíhat až do 4. září.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+