Více

DVB konsorcium zavádí nová loga

LOGA UVNITŘ Konsorcium Digital Video Broadcasting Project (DVB) od září rozšiřuje loga a zavádí nová pro nejnovější technologie jako je 3DTV nebo IPTV a nové standardy, jako je DVB-T2. Loga by měla sloužit hlavně běžným uživatelům, kteří se v mnoha normách a standardech ztrácejí. Podle jednotného formátu loga by měli jednoduše rozlišit, jaké konkrétní normy označený výrobek podporuje.

Příklady nového designu loga DVB konsorcia (zdroj: DVB.org)

Nová loga DVB konsorcia jsou také důležitá pro výrobce, kteří s nimi mohou snadno označovat nové produkty. Než je ale kdokoliv může využívat, musí zaplatit administrační poplatek 100 eur a stvrdit smlouvou, že výrobek splňuje všechny specifikace dané normy. Poté získá právo na použití všech forem DVB loga na výrobku, webu či reklamě. Celkem bude nasazeno až 48 nových log.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+