Více

Další televize v pražském experimentu DVB-T

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) schválila rozšíření pražského digitálního experimentu společnosti Czech Digital Group o teleshoppingovou stanici TOP TV. Televize, která zahájila vysílání 5. září v kabelových rozvodech společnosti Karneval Media a po satelitu, zaplní pozici po metropolitním kanálu TV Praha. Provozovatelem TOP TV je společnost United Teleshop, investorem podnikatel Karel Komárek. Firma je účastníkem probíhajícího výběrového řízení na licence pro pozemní digitální vysílání.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+