Více

ČTÚ zveřejnil podmínky pro účast v řízení o digitální rozhlas

Již 25. června se na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) objevil bez povšimnutí dokument, který obsahuje principy a podmínky výběrového řízení pro provozování digitálního rozhlasu a multimediálních aplikací. Včera však na něj upozornil národní koordinátor české digitalizace Zdeněk Duspiva. Výběrové řízení se týká kmitočtů v rozsahu 1452 až 1479,5 MHz.

Důležitou skutečností je fakt, že konkrétní standard (např. DAB nebo DAB+) není předepsán. V tomto kmitočtovém pásmu bude přiděleno Česku 27 skupinových přidělení (1 celoplošné, 13 krajských a 13 pro jednotlivá krajská města). Výběrové řízení pro všechna práva proběhne podle ČTÚ formou aukce. Účastníkem této soutěže však může být pouze podnikatel v oblasti elektronických komunikací a musí prokázat finanční, technické a odborné předpoklady pro využívání rádiových kmitočtů.

Pro zajištění konkurence budou stanoveny podmínky, které budou vylučovat možnost získání více skupinových přidělení pro shodné území. To však nevylučuje možnost získat skupinová přidělení v různých územích, uvádí v dokumentu také ČTÚ. Každý účastník výběrového řízení musí zaplatit navíc nevratnou částku tisíc korun. Může se však přitom ucházet o libovolný počet skupinových přidělení. Proces bude probíhat ve třech samostatných etapách – celoplošné přidělení, krajská přidělení a městská přidělení.

DOKUMENT: Principy a podmínky výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů (PDF, 149 kB)

13 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 9. 7. 2009 21:47

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+