Více

ČTÚ: v multiplexech je místo nejméně pro sedm nových televizí

Současné pozemní digitální sítě mohou poskytnout prostor nejméně sedmi novým televizním programům ve standardní kvalitě obrazu. V měsíční monitorovací zprávě za leden 2007 to uvedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s tím, že v každém multiplexu by měly vysílat nejméně čtyři televizní programy v kvalitě PAL. Volné pozice jsou v přechodných sítích B a C, přičemž jednu pozici v multiplexu B už nyní využívá televize Prima.

Posouzení volné přenosové kapacity vychází z aktuální situace ve vysílacích sítích A, B a C a z podmínek stanovených v příslušných přídělech rádiových kmitočtů, podle nichž jsou držitelé těchto přídělů rádiových kmitočtů povinni ve svých vysílacích sítích šířit nejméně čtyři televizní programy v kvalitě PAL, vysvětlil úřad. Vymezená volná přenosová kapacita sítí nezohledňuje podle ČTÚ skutečnost, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) stále nedořešila problém licencí pro nové digitální programy.

Výsledek tohoto správního řízení ani počet udělených licencí nelze předjímat. Současně nezohledňuje ani skutečnost, že využití této volné přenosové kapacity bude možné až v návaznosti na realizaci přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tedy až po uvolnění rádiových kmitočtů využívaných pro stávající analogové televizní vysílání a po vybudování příslušně strukturovaných vysílacích prostředků, konstatuje ČTÚ.

Dokument: Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2007 (RTF, 417kB)

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+