Více

ČTÚ provede k 30. červnu aktualizaci pokrytí TV signálem

Na konferenci Digimedia 2009 vystoupila také Jaroslava Nováková z Českého telekomunikačního úřadu. Ta konstatovala, že ke konci června 2009 byl k dispozici analogový signál ČT 1 pro 99.6 %, ČT 2 pro 64.4 %, Nova pro 98.3 % a Prima pro 67.3 %. Nováková také seznámila s aktuálním pokrytím jednotlivými multiplexy. Čísla vám přineseme v zítřejším článku.

Nováková uvedla, že síť 3 je realizována sice podle plánu, ale nemá dostatek zákazníků. Nejhůře je na tom, jak se dalo očekávat, multiplex 4, který už měl v tuto chvíli pokrýt významnou část Čech, a to především na severovýchodě. K 30. červnu se pak návštěvníci webových stránek www.ctu.cz dočkají aktualizace údajů, které se digitalizace týkají.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+