Více

ČTÚ představil plán využití rádiového spektra pro digitální rozhlas

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil plán využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 až 380 MHz.

Pásmo 174 až 230 MHz je podle citovaného dokumentu charakterizováno využíváním aplikacemi rozhlasové služby a v současnosti je nejvýznamnějším potenciálním užitím pásma zemské digitální rozhlasové vysílání.

Pásmo 230 až 380 MHz je v souladu se zprávou Evropské výzkumné rady č. 25 vyhrazeno pro vojenské harmonizované využití.

Úsek 174 až 174,015 MHz (celkový úsek 173,965 – 174,015 MHz) je v souladu s doporučením Konference evropských správ pošt a telekomunikací určen pro mikrofony pro nedoslýchavé a naslouchadla.

Kmitočty z pásma 174–216 MHz lze využívat bezdrátovými mikrofony za podmínek „podružné služby, kdy mikrofony nesmí způsobovat škodlivé rušení příjmu stanic v rozhlasové službě a nemohou požadovat ochranu proti rušení těmito aplikacemi“. Ty dosud využívaly úsek 694–790 MHz, což by nadále nemělo být možné.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+