Více

ČTÚ kontroluje technické parametry vysílatelů, došlápl si na Pařízkův Čas

Z měsíčních monitorovacích zpráv regulátora vyplývá, že se této problematice věnuje intenzivně. Bohužel není možné vyčíst skutečnost, kterých subjektů se tato skutečnost týkala.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se dlouhodobě podílí nejen na koordinacích nových vysílačů, udělených frekvencích a dalších aktivitách, ale taktéž kontroluje televizní i rozhlasové vysílatele, zdali dodržují technické parametry, které jim byly předepsány. V uplynulých týdnech si například regulátor došlápl i na provozovatele Rádia Čas, ostravského podnikatele Radima Pařízka, jenž taktéž stojí za digitálním zemským multiplexem 4 a Regionální sítí 7. V případě Rádia Čas regulátor zjistil provinění na olomouckém vysílači Slavonín, kde má stanice vysílat výkonem 100 wattů na frekvenci 101,3 MHz.

NEPŘEHLÉDNĚTE: ČTÚ trvá na zachování kanálů 21 až 49 pro terestrickou televizi

Maximální špičkový zdvih Δf ± 75 kHz byl překračován v 64 % měřených vzorků a modulační výkon signálu MPX 0 dBr byl překračován ve 100 % měřených vzorků, vyplývá z e-mailové odpovědi ČTÚ, kterou má k dispozici i server DigiZone.cz. Ve výsledcích měření mimo jiné regulátor uvedl: Měřený vysílač nesplňuje požadavky norem ČSN ETS 300 384 a ČSN ETSI EN 302 018 z hlediska výkonu signálů harmonických kmitočtů. V individuálním oprávnění je uvedeno, že anténní systém může provozovatel Rádia Čas umístit do výšky 40 metrů nad terénem, podle dokumentace ale mělo jít o výšku až o 20 metrů vyšší.

MIF17

ČTĚTE TAKÉ: Radiožurnál dostal lepší zvuk, rozhlasoví technici vyměnili modulační procesory

Pařízkův Čas nemusí být zdaleka jedinou stanicí, která měla problém s dodržováním technických parametrů na svých VKV vysílačích. Svědčí o tom ostatně i zápis telekomunikačního úřadu. V lednové měsíční monitorovací zprávě uvedl následující: ČTÚ provedl šest kontrol dodržování podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů VKV FM vysílači. Vydal pět výzev k odstranění nedostatků a v jednom případě zahájil správní řízení. Ze zápisu regulátora bohužel nelze vyčíst, zdali se jedná o jednoho provozovatele na několika vysílačích, případně zdali bylo hříšníků vícero.

3 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 24. 2. 2015 19:51

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+