Více

ČM: Národní koordinační skupina schválila text pro vládu

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS) projednala a po doplnění schválila dokument určený pro vládu. Předložení zprávy nazvané „Informace o aktuálním stavu v procesu přechodu na digitální vysílání v ČR“ vychází z platného statutu NKS. Text obsahuje popis stavu digitalizace v České republice a stručnou genezi problematiky přechodu na DVB-T. Třetí část zprávy je věnovaná hlavním problematickým oblastem a rizikům pro nejbližší fáze přechodu, nastiňuje také základní možnosti jejich řešení nebo mechanismy pro omezení dopadů z popsaných rizik.

stul

Národní koordinátor české digitalizace Zdeněk Duspiva řekl serveru Česká média po skončení zasedání: Jde o první přímou ‚signální‘ informaci o digitalizaci pro vládu, na kterou budou navazovat další kroky. Zprávu zkompletujeme a standardním způsobem předáme pro jednání vlády v co nejkratším čase. I nadále pokračujeme v intenzivních přípravách navrhovaných legislativních úprav i v dalším vyjednávání, které by umožnilo posun ze současné zablokované situace s licencemi. Ve zprávě navrhovaná řešení budeme v další fázi rozpracovávat a konkretizovat v návaznosti na průběžná jednání se všemi zainteresovanými subjekty.

NKS současně schválila vznik Akademické pracovní skupiny NKS, kterou povede Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. z ČVUT v Praze. Práce skupiny se zaměří především na technologický vývoj, standardizaci a perspektivní trendy v digitalizaci.

3 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 14. 12. 2006 19:11

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+