Více

Český rozhlas spustil nový web věnovaný Keltům

Český rozhlas Online připravil ve spolupráci s Národním muzeem a Moravským zemským muzeem nový projekt na adrese www.rozhlas.cz/kel­tove. Zájemci zde najdou web, který chce podobně jako literární a rozhlasové Toulky českou minulostí nabídnout zajímavé informace o naší historii. Jak již z názvu stránek vyplývá, zabývají se Kelty, kteří na našem území pobývali v 6. a 5. stol. př.n.l.

stul

Multimediální projekt je koncipovaný jako přímá podpora rozhlasového cyklu brněnského studia Českého rozhlasu. Jeho autoři za dobu existence cyklu vytvořili do dnešního více jak 700 dílů třicetiminutových rozhlasových pořadů. Kromě informací o projektu a kontaktního e-mailu, je zde možné najít informace o Keltech jak z minulosti tak i současnosti. První sekce pochopitelně začíná nejstarší zmínkou o tomto národě na našem území a končí jejích zánikem, přítomnost představí zájemcům jednotlivé větve a popíše aktuální zmínky o této civilizaci.

Aktivitou Českého rozhlasu na internetu je v posledních dnech také spuštění stránky věnované Zelené vlně na komunitním portálu Facebook. Sem jsou umisťovány nejzajímavější články ze stránek této zpravodajské relace pro dobrovolné dopravní zpravodaje ČRo. Zájemci zde mají pochopitelně možnost diskutovat a přidávat vlastní příspěvky. Tato stránka si ale prozatím příliš velkou oblibu nezískala. V neděli večer měla devadesát fanoušků, mezi kterými převládají muži.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+