Více

Názory k článku
Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

Dan Rozsíval aura:45
20. 4. 2017 7:03 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus.

Co to se nyní děje už nemá obdoby. Ten název bych proto upravil na "Česko-slovenská TV válka komerčních nenažranců pokračuje"...

Ludek Kriz
Ludek Kriz (neregistrovaný) ---.ipv4.broadband.iol.cz
20. 4. 2017 8:32 Nový

Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

A já myslel, že úředním jazykem v ˇ4eské republice je Čeština ! Tomu, co píše nějaký pan Grega nerozumím, tudíž bych to považoval za bezpředmětné. Také jsem si ze seznamu oblíbených stanic u T-Mobilu vymáznul veškeré slovenské komerční programy, kromě Jednotky a Dvojky a slovenská menšina (většina) v Česku ať si hraje loutkové divadlo! A ve slovenštině!-:)) Nevím, o co jde, z čeho se dělá problém. Vypněte to a hotovo! Soudkyní Barbaru a další máme i v Česku a česky a místo plateb za slovenské koko..ny, by operátoři mohli investovat do obnovy a zkvalitnění sítí pro příjmy v HD apod.

Petr Jakub aura:10
Petr Jakub Login: petr.jakub
20. 4. 2017 18:44 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

Nevím, jak je to s úředním jazykem, ale dokumenty ve slovenštině (a na Slovensku v češtině) jsou běžnou praxí. Když vede RRTV nějaké správní řízení s JOJ Cinema/Family, zdůrazňuje ve svém dopisu vysílateli, že odpověď může být ve slovenském jazyce.

Jaroslav Kolín aura:10
Ostap Bender Login: O.Bender
20. 4. 2017 22:38 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

Zákonem stanovený úřední jazyk (jako třeba na Slovensku) u nás nemáme. Správní řád ale připouští kromě češtiny i slovenštinu.

Ludek Kriz
Ludek Kriz (neregistrovaný) ---.ipv4.broadband.iol.cz
21. 4. 2017 12:31 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

Děkuji za objasnění, no, netušil jsem, že jsme až takový přizdi....či.
A to znamená, že lze použít třeba i polštinu? Resp. lze se domluvit např. na jednacím jazyku němčina? Asi vznesu dotaz, ale kam? Ale děkuju pane!A přeji hezký den!

Jaroslav Kolín aura:10
Ostap Bender Login: O.Bender
21. 4. 2017 19:33 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

§ 16 správního řádu praví:
Jednací jazyk
(1) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.
(2) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.
(3) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak.
(4) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správní orgán.
Co je národnostní menšina, stanoví zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Takže polština by prošla, pokud byste byl z Těšína, ale např. angličtina nikoliv.

martin 5 aura:80
20. 4. 2017 17:53 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

Když už je zmíněna federace tak do dneška není dořešen mandát vlastizrádným federálním poslancům od všech občanů pro její ukončení a v této souvislosti nevím proč následně řešit nějaké televizní povolenky pro toto území.

martin 5 aura:80
21. 4. 2017 6:41 Nový

Re: Česko-slovenská federální válka pokračuje, operátoři začínají vypínat kanály Wau a Plus

celé vlákno

Vážený pane z hlediska nyní platné legislativy jsem nepožil jistě nic nelegálního , ale kdoví třeba na přeskok bude i ta voda na seznamu zakázaných poživatin.

Max Wolf aura:84
21. 4. 2017 14:53 Nový

Rušiče

Teť už chybí jen začít s výstavbou rušiček jak za "bolševika".
Vlastně neé za bolševika byly rušičky jen na jedné straně hranic, teď by byli z obou......
Jen tak dal ...

Pavel Straka aura:10
Amnesij Login: Amnesij
21. 4. 2017 19:49 Nový

xxxxxx

Zažraná špína se musí odklidit, tam kam patří.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+