Více

Britové se dívají méně na televizi, může za to Internet

Lidé ve Spojeném království začínají svoji pozornost přesouvat od televize k videím na Internetu. Studie objednaná stanicí BBC News zmiňuje, že 43 procent britské populace, která se dívá na videosekvence přes Internet nebo mobil, pak jako důsledek tráví méně času před televizí. Tři čtvrtiny uživatelů sítě sítí navíc uvádějí, že se dnes dívají na více internetového videa než tomu bylo rok předtím. Skutečnost může být vysvětlená faktem, že se uživatelům Internetu stále zvyšuje rychlost širokopásmového připojení.

Vlastníci televizí a tamější inzerenti se přesto nemusí děsit. Stejný průzkum totiž zjistil, že diváků on line videa je zatím menšina, pravidelně pouze devět procent Britů. Dvě třetiny lidí v Británii uvedlo, že se na internetová videa nedívají vůbec a do roka nic podobného ani neplánují.

Zdroj: Broadbandtvnew­s.com

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+